• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Norsk Regnskapsstandard (NRS) - Hva er Norsk Regnskapsstandard?

Norsk regnskapsstandard er en samling av anbefalinger og regnskapsveiledninger som skal sette rammene for det som kalles god regnskapsskikk.

Visma eAccounting regnskapsprogram vil naturligvis hjelpe deg med å følge norsk regnskapsstandard. Står du overfor en utfordring vedrørende regnskapsføring og lurer på hva som er god regnskapsskikk, kan det være en god idé å kontakte en regnskapsfører eller revisor som har god erfaring på dette området.

Alle bedrifter som fører et regnskap er ifølge regnskapsloven pliktig til å føre det i samsvar med god regnskapsskikk. Derfor er det utgitt en samling av anbefalinger og regnskapsregler som kalles norsk regnskapsstandard, slik at bedriftene kan få svar på regnskapsmessige spørsmål som ikke er utdypet i regnskapsloven.

Eksempel på en norsk regnskapsstandard

For en regnskapspliktig virksomhet som skal utarbeide et regnskap, kan de norske regnskapsstandardene være et nyttig hjelpemiddel hvis man vil ha mer informasjon til regnskapsføring utover det som står i regnskapsloven. For eksempel er det flere metoder for å verdsette varelageret, og da kan det være lurt å slå opp i norsk regnskapsstandard 1 (NRS 1 Varer), for å lese hva som er det beste å gjøre etter god regnskapsskikk.

Mer informasjon om norsk regnskapsstandard

For mer informasjon om norsk regnskapsstandard henviser vi til Norsk Regnskapsstiftelse som utarbeider og vedlikeholder regnskapsstandardene. På deres hjemmesider kan man laste ned samtlige standarder gratis.

Norsk regnskapsstandard er ikke det samme som Kontoplan NS 4102

Norsk regnskapsstandard er som tidligere nevnt anbefalinger og veiledninger som skal være til støtte for virksomheter som utarbeider regnskap. Kontoplan NS 4102 er derimot en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i et regnskap, for eksempel 190 Kontanter, 192 Bankinnskudd og så videre.


Problemer med regnskap og sånt?
Sett regnskapet på autopilot med Visma eAccounting

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.