• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Nøkkeltall - Hva er et nøkkeltall?

Nøkkeltall er en økonomisk indikator som gir et hurtig overblikk over en virksomhet eller organisasjons regnskap.

Visma eAccounting er et komplett regnskapsprogram som passer perfekt for små bedrifter. Prøv Visma eAccounting gratis i 14 dager,

Nøkkeltallene kan beregnes ut fra resultatregnskapet, eller ut fra balansen. Når man bruker nøkkeltall for å analysere en virksomhet, er det viktig å ta hensyn til hvilken bransje virksomheten er i, og hvilken type selskapsform den er.

Hensikten med nøkkeltall

Etter en virksomhet har hatt drift i flere regnskapsår, kan man sammenlikne nøkkeltall fra ett år med tidligere nøkkeltall for å se den økonomiske utviklingen. Nøkkeltall kan også brukes til å se om man har nådd de målene man har satt seg.

Tallene brukes også ofte når man vil sammenligne selskaper og organisasjoner med deres konkurrerende virksomheter.

Ulike typer nøkkeltall

Det er mange nøkkeltall man kan regne ut for å analysere hvordan virksomheten gjør det. Hvilke nøkkeltall man velger, kommer som sagt an på hva man vil analysere.

Ofte vil en virksomhet undersøke lønnsomhet for driften, rett og slett fordi det har noe å gjøre med hvor mye penger man tjener. Følgende nøkkeltall kan beregnes for å undersøke lønnsomheten:

 • Dekningsgrad beregner hvor mye av salgsinntektene som er igjen for å dekke de faste kostnadene samt et eventuelt overskudd

 • Bruttofortjenesten er salgspris minus varekostnad, og sier da hvor mye man tjener på en vare

 • Break-even er et salgsvolum hvor profitten er 0, det vil si det punktet der kostnadene utligner inntektene, og det vendepunktet med tanke på antall solgte produkter, der et produkt går fra å være ulønnsomt til å være lønnsomt

Det er også vanlig at man vil finne nøkkeltall som sier noe om virksomhetens finansiering og soliditet. Eksempler på slike nøkkeltall er:

 • Egenkapitalandel måler hvor stor egenkapitalen er i forhold til totalkapitalen, og sier dermed noe om soliditeten i en bedrift

 • Gjeldsgraden måler forholdet mellom kapital som er lik gjeld og kapital som er finansiert av eierne

Ettersom det ikke kun er viktig å se på hvor mye en bedrift tjener, men også om de faktisk kan betale de forpliktelsene de har, kan det være hjelpsomt å finne nøkkeltall som sier noe om virksomhetens likviditet. Dette betyr hvor god betalingsevne bedriften har, og man regner gjerne ut likviditetsgrader, der de to vanligste er som følger:

 • Likviditetsgrad 1 regnes ut for å se hvor god betalingsevne virksomheten har i forhold til å betale kortsiktig gjeld

 • Likviditetsgrad 2 måler bedriftens evne til å betale deres kortsiktige gjeld på kort tid, det vil si hvor godt de kan betale denne gjelden raskt dersom det plutselig skulle være nødvendig


Problemer med regnskap og sånt?
Sett regnskapet på autopilot med Visma eAccounting

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.