• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Nedskrivning - Hva er nedskrivning?

Nedskrivning

Hva er nedskrivning?

Nedskrivning vil si at eiendeler, goodwill eller anleggsmidler uforutsett taper sin verdi, og den bokførte verdien må derfor justeres ned.

Med andre ord betyr nedskrivning en bokføringsmessig nedvurdering av eiendeler, goodwill eller anleggsmidler. Nedskrivning vil da si at noen av virksomhetens eiendeler taper verdi, og da er den bokførte verdier urealistisk høy. For at regnskapet skal være oppdatert og korrekt, må man derfor nedskrive verdien.

Når er nedskrivning aktuelt?

Man kan finne beholdning av eiendeler, goodwill og anleggsmidler med en bokført verdi i balansen. Hvis denne verdien er fastsatt urealistisk høyt, eller verdien går ned veldig, vil det være aktuelt å nedskrive verdien av eiendelen.

Et eksempel på dette kan være at en bygning blir taksert 100.000 kroner lavere enn den verdien som er bokført. På grunn av at dette er et verdifall, må altså bygningen nedskrives i regnskapet. På denne måten blir den bokførte verdien korrekt og ikke urealistisk høy.

Nedskrivning i praksis

Nedskrivning gjøres ved å føre den aktuelle delen av eiendelen over til regnskapet som en kostnad. Det er mulig å nedskrive verdien helt eller delvis. Børsnoterte selskaper har plikt til å foreta nedskrivninger når objektive verdiendringer tilsier det.

Hva sier loven om nedskrivninger?

Regnskapsloven tilsier at nedskrivning skal kun finne sted ved et verdifall som forventes ikke å være forbigående, det vil si at man ikke tror at eiendelen går opp i verdi igjen.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.