• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Nedskrivning - Hva er nedskrivning?

Nedskrivning

Hva er nedskrivning?

Nedskrivning vil si at eiendeler, goodwill eller anleggsmidler uforutsett taper sin verdi, og den bokførte verdien må derfor justeres ned.

Med andre ord betyr nedskrivning en bokføringsmessig nedvurdering av eiendeler, goodwill eller anleggsmidler. Nedskrivning vil da si at noen av virksomhetens eiendeler taper verdi, og da er den bokførte verdier urealistisk høy. For at regnskapet skal være oppdatert og korrekt, må man derfor nedskrive verdien.

Når er nedskrivning aktuelt?

Man kan finne beholdning av eiendeler, goodwill og anleggsmidler med en bokført verdi i balansen. Hvis denne verdien er fastsatt urealistisk høyt, eller verdien går ned veldig, vil det være aktuelt å nedskrive verdien av eiendelen.

Et eksempel på dette kan være at en bygning blir taksert 100.000 kroner lavere enn den verdien som er bokført. På grunn av at dette er et verdifall, må altså bygningen nedskrives i regnskapet. På denne måten blir den bokførte verdien korrekt og ikke urealistisk høy.

Nedskrivning i praksis

Nedskrivning gjøres ved å føre den aktuelle delen av eiendelen over til regnskapet som en kostnad. Det er mulig å nedskrive verdien helt eller delvis. Børsnoterte selskaper har plikt til å foreta nedskrivninger når objektive verdiendringer tilsier det.

Hva sier loven om nedskrivninger?

Regnskapsloven tilsier at nedskrivning skal kun finne sted ved et verdifall som forventes ikke å være forbigående, det vil si at man ikke tror at eiendelen går opp i verdi igjen.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også