• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Næringsoppgave - Hva er en næringsoppgave?

Næringsoppgave

Hva er en næringsoppgave?

En næringsoppgave er et oppgjør for en virksomhet som alle næringsdrivende plikter å sende inn som et vedlegg sammen med skattemeldingen eller selskapsoppgaven.

Samtlige personer som driver næringsvirksomhet er pliktige til å sende inn virksomhetens næringsoppgave sammen med skattemeldingen. Næringsoppgaven skal vise en oversikt over virksomhetens hovedposter i resultat- og balanseregnskapet. Det vil si at oppgaven skal resultere i et overskudd eller underskudd for virksomheten, som skal føres inn i skattemeldingen.

Næringsoppgave 1 og 2

Næringsoppgave 1 leveres av enkeltpersoner, samvirkeforetak, DA/ANS med mer, som driver bedrifter som ikke er regnskapspliktige, men som derimot er bokføringspliktige etter bokføringsloven. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak med inntekter som er kr 50 000,- brutto eller lavere i året.

Organisasjoner som fører årsregnskapet etter regnskapsloven og som dermed er ansett som regnskapspliktige, skal sende inn Næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen eller selskapsoppgaven. Dette gjelder eksempelvis for aksjeselskaper, samt enkeltpersonforetak som har over 20 millioner kroner i samlet verdi på eiendelene eller mer enn 20 årsverk.

Frister for innlevering av næringsoppgave

Ved innsendelse av næringsoppgaven via Altinn, er innleveringsfristen 31. mai for selvstendig næringsdrivende og selskaper som leverer skattemeldingen samtidig med næringsoppgaven som et vedlegg. Nytt av året er at alle må levere næringsoppgaven elektronisk. Man kan derfor ikke levere i papirformat. En annen viktig endring er at fra og med 2016 må alle levere næringsoppgaven - selv om de ikke hadde noe aktivitet i 2015.

Særregler ved innlevering av næringsoppgave

Ansvarlige selskap, lønnstakere, ektefeller og pensjonister kan ha egne bestemmelser vedrørende innleveringsfrister eller andre ting. For mer konkret informasjon henviser vi til Alltins hjemmesider.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 120 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også