• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Momsoppgjør – Hva er et momsoppgjør?

Momsoppgjør

Hva er et momsoppgjør?

I et momsoppgjør skal en virksomhet rapportere og betale inn forskjellen mellom utgående og inngående moms.

I et momsoppgjør vises det hvor mye moms som skal betales inn til staten eller tilbakebetales til den næringsdrivende som er avgiftspliktig i den bestemte perioden. I momsoppgjøret skal man avslutningsvis sende inn en mva-oppgave til Altinn.

Et annet ord for moms er merverdiavgift, og man kan da også bruke ordet merverdiavgiftsoppgjør i stedet for momsoppgjør.

Hva bestemmer momsoppgjøret?

Utgående og inngående moms brukes i beregning av momsoppgjøret. Utgående moms, eller salgsmoms som det også kan kalles, er den momsen kjøper betaler, som er inkludert i salgsprisen av varen eller tjenesten, og om selger mottar. Inngående moms, også kalt kjøpsmoms, er den momsen man betaler ved kjøp av varer eller tjenester.

I momsoppgjøret beregnes da differansen mellom utgående moms og inngående moms. Dette beløpet skal betales inn til staten. Dersom virksomheten har betalt mer inngående moms enn de har mottatt utgående moms, vil dette være fradragsberettiget.

Når skal man gjennomføre momsoppgjør?

I Norge så skal momsoppgjøret vanligvis foretas annenhver måned, det vil si 6 ganger i året. Noen virksomheter kan søke om å måtte gjennomføre kun ett momsoppgjør i året. Dette gjelder for mindre virksomheter, som for eksempel en selvstendig næringsdrivende, som har maksimum 1 million momspliktig omsetning i året.

Avgiftsfri omsetning må tas ut av momsoppgjøret

Det er viktig at all omsetning der man ikke skal betale avgifter og skatt, må utelates fra momsoppgjøret. Dette er på grunn av at avgiftsfri omsetning ikke har noen betydning for momsoppgjøret. Hvis man tar med dette i beregningen blir momsoppgjøret altså feilaktig.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også