• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Merverdiavgiftsregisteret - Hva er merverdiavgiftsregisteret?

Merverdiavgiftsregisteret

Hva er merverdiavgiftsregisteret?

For at en næringsdrivende eller virksomhet skal kunne beregne mva på sine salg, må de være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse må faktisk søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Det er ikke lov å fakturere med mva før virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Det er altså de virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret som kan legge til mva i salg av sine merverdiavgiftspliktige varer og tjenester.

Når må man registreres i Merverdiavgiftsregisteret?

Vanligvis må en næringsdrivende eller virksomhet kunne vise til avgiftspliktig omsetning på minst 50 000 kroner i løpet av en 12 måneders periode før må kan søke om å kunne mva-registreres. Dette vil altså si at man må selge varer og tjenester som er merverdiavgiftspliktige for 50 000 kroner, i løpet av 12 måneder. Det er viktig å tenke på at de 12 månedene ikke må være i ett kalenderår, men for eksempel fra mars ett år til mars neste år.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også