Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Merverdiavgiftsregisteret - Hva er merverdiavgiftsregisteret?

For at en næringsdrivende eller virksomhet skal kunne beregne mva på sine salg, må de være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Med autokontering i Visma eAccoutning hjelper vi deg med å automatisere regnskapet, slik at du raskt og enkelt kan føre et korrekt regnskap.  
Prøv gratis i 14 dager.

Næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse må faktisk søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Det er ikke lov å fakturere med mva før virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Det er altså de virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret som kan legge til mva i salg av sine merverdiavgiftspliktige varer og tjenester.

Når må man registreres i Merverdiavgiftsregisteret?

Vanligvis må en næringsdrivende eller virksomhet kunne vise til avgiftspliktig omsetning på minst 50 000 kroner i løpet av en 12 måneders periode før må kan søke om å kunne mva-registreres. Dette vil altså si at man må selge varer og tjenester som er merverdiavgiftspliktige for 50 000 kroner, i løpet av 12 måneder. Det er viktig å tenke på at de 12 månedene ikke må være i ett kalenderår, men for eksempel fra mars ett år til mars neste år.

Mer om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan man søker om mva-registrering, se Altinns nettside.