• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Mva-oppgjør - Hva er et merverdiavgiftsoppgjør?

Mva-oppgjør

Hva er et merverdiavgiftsoppgjør?

Et merverdiavgiftsoppgjør er prosessen hvor en virksomhet regner ut forskjellen mellom utgående moms og inngående moms, slik at det er dokumentert hvor mye merverdiavgift som skal betales inn til staten eller eventuelt tilbakeføres til virksomheten.

Formålet med et merverdiavgiftsoppgjør er altså å beregne hvor mye mva som skal betales inn til staten eller hvor mye virksomheten eventuelt har fradragsberettiget. I merverdiavgiftsoppgjøret skal man avslutningsvis sende inn en mva-oppgave til Altinn. Man kan også bruke begrepet momsoppgjør istedenfor merverdiavgiftsoppgjør.

Hvor ofte skal det foretas et merverdiavgiftsoppgjør?

Alle merverdiavgiftspliktige virksomheter skal seks ganger årlig foreta et merverdiavgiftsoppgjør. Det vil si at det er seks såkalte mva-terminder som virksomhetene må forholde seg til, og som normalt har frist den 10. annenhver måned, med start i Februar.

For mindre virksomheter med maksimum én million kroner i merverdiavgiftspliktig inntekt, kan det søkes om innlevering av merverdiavgiftsoppgave én gang i året.

Hvordan er utregningene i merverdiavgiftsoppgjøret?

Utgående moms og inngående moms, er den merverdiavgiften som virksomheten utbetaler til leverandører eller får innbetalt fra kunder. Beregning av disse to begrepene er sentralt ved utregning av merverdiavgiftsoppgjøret.

Dersom virksomheten får innbetalt mer mva for solgte varer enn den betaler ut for kjøpte varer i en gitt mva-termin, skal virksomheten betale denne differansen inn til staten. I motsatt tilfelle, dersom virksomheten betaler ut mer mva enn den får inn, så vil differansen være fradragsberettiget i skatteoppgjøret.

Avgiftsfrie salgsinntekter må tas ut av merverdiavgiftsoppgjøret

Alle inntekter som man ikke skal betale avgifter og skatt på, skal utelates fra merverdiavgiftsoppgjøret. Dersom en virksomhet glemmer dette vil merverdiavgiftsoppgjøret bli feilaktig.


Visma eAccounting Skatt

Send skatteskjemaer rett til Altinn

Les mer
 
Unngå stress før årsoppgjøret

Gratis guide: Unngå stress før årsoppgjøret

Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og skattemelding, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

Last ned
Webinar icon

Elektronisk fakturering

Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.