• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Matching-prinsippet - Hva er matching-prinsippet?

Matching-prinsippet

Hva er matching-prinsippet?

Matching-prinsippet innebærer at inntekter og utgifter som hører sammen, bokføres i samme tidsperiode.

Matching-prinsippet er et av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. Matching-prinsippet er det samme som det som kalles sammenstillingsprinsippet.

Resultatføring av utgifter og inntekter etter matching-prinsippet

Matching-prinsippet sier at utgifter skal resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt. Inntekter skal bokføres etter opptjeningsprinsippet, som vil si når varen eller tjenesten er levert.

Eksempel på matching-prinsippet

La oss si at en rørlegger tjener 10.000 kr på et arbeid han har utført. Inntekten skal bokføres i den perioden arbeidet er utført, for eksempel mai 2014. Ut i fra matching-prinsippet skal da utgiften for rørleggerarbeidet også kostnadsføres i mai 2014.

Hva er formålet med matching-prinsippet?

Grunnen til at matching-prinsippet er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene og derfor veldig viktig i bokføring, er at det gir mest mulig riktig resultatmåling. Man kan altså ikke kostnadsføre en utgift i en annen periode enn inntekten bokføres for å få et høyere resultat i en periode.

På denne måten minker matching-prinsippet muligheten for at resultatet kan manipuleres.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.