• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Matching-prinsippet - Hva er matching-prinsippet?

Matching-prinsippet

Hva er matching-prinsippet?

Matching-prinsippet innebærer at inntekter og utgifter som hører sammen, bokføres i samme tidsperiode.

Matching-prinsippet er et av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. Matching-prinsippet er det samme som det som kalles sammenstillingsprinsippet.

Resultatføring av utgifter og inntekter etter matching-prinsippet

Matching-prinsippet sier at utgifter skal resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt. Inntekter skal bokføres etter opptjeningsprinsippet, som vil si når varen eller tjenesten er levert.

Eksempel på matching-prinsippet

La oss si at en rørlegger tjener 10.000 kr på et arbeid han har utført. Inntekten skal bokføres i den perioden arbeidet er utført, for eksempel mai 2014. Ut i fra matching-prinsippet skal da utgiften for rørleggerarbeidet også kostnadsføres i mai 2014.

Hva er formålet med matching-prinsippet?

Grunnen til at matching-prinsippet er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene og derfor veldig viktig i bokføring, er at det gir mest mulig riktig resultatmåling. Man kan altså ikke kostnadsføre en utgift i en annen periode enn inntekten bokføres for å få et høyere resultat i en periode.

På denne måten minker matching-prinsippet muligheten for at resultatet kan manipuleres.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prov gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Liten bedrift?

Visma eAccounting forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Se hvordan 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.