Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Matching-prinsippet - Hva er matching-prinsippet?

Matching-prinsippet innebærer at inntekter og utgifter som hører sammen, bokføres i samme tidsperiode.

Visma eAccounting er et komplett regnskapsprogram som passer perfekt for små bedrifter. Prøv gratis. 

Matching-prinsippet er et av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. Matching-prinsippet er det samme som det som kalles sammenstillingsprinsippet.

 

Resultatføring av utgifter og inntekter etter matching-prinsippet

Matching-prinsippet sier at utgifter skal resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt. Inntekter skal bokføres etter opptjeningsprinsippet, som vil si når varen eller tjenesten er levert.

Eksempel på matching-prinsippet

La oss si at en rørlegger tjener 10.000 kr på et arbeid han har utført. Inntekten skal bokføres i den perioden arbeidet er utført, for eksempel mai 2014. Ut i fra matching-prinsippet skal da utgiften for rørleggerarbeidet også kostnadsføres i mai 2014.

Hva er formålet med matching-prinsippet?

Grunnen til at matching-prinsippet er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene og derfor veldig viktig i bokføring, er at det gir mest mulig riktig resultatmåling. Man kan altså ikke kostnadsføre en utgift i en annen periode enn inntekten bokføres for å få et høyere resultat i en periode. 

På denne måten minker matching-prinsippet muligheten for at resultatet kan manipuleres.