• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Matching-prinsippet - Hva er matching-prinsippet?

Matching-prinsippet

Hva er matching-prinsippet?

Matching-prinsippet innebærer at inntekter og utgifter som hører sammen, bokføres i samme tidsperiode.

Matching-prinsippet er et av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. Matching-prinsippet er det samme som det som kalles sammenstillingsprinsippet.

Resultatføring av utgifter og inntekter etter matching-prinsippet

Matching-prinsippet sier at utgifter skal resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt. Inntekter skal bokføres etter opptjeningsprinsippet, som vil si når varen eller tjenesten er levert.

Eksempel på matching-prinsippet

La oss si at en rørlegger tjener 10.000 kr på et arbeid han har utført. Inntekten skal bokføres i den perioden arbeidet er utført, for eksempel mai 2014. Ut i fra matching-prinsippet skal da utgiften for rørleggerarbeidet også kostnadsføres i mai 2014.

Hva er formålet med matching-prinsippet?

Grunnen til at matching-prinsippet er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene og derfor veldig viktig i bokføring, er at det gir mest mulig riktig resultatmåling. Man kan altså ikke kostnadsføre en utgift i en annen periode enn inntekten bokføres for å få et høyere resultat i en periode.

På denne måten minker matching-prinsippet muligheten for at resultatet kan manipuleres.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også