• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Lønn – Hva er lønn?

Lønn

Hva er lønn?

Lønn er den betaling en medarbeider får for å jobbe. Lønn utbetales vanligvis hver måned og består som regel av en grunnlønn pluss eventuelle tillegg.

Lønnskostnader er altså det en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats. Man kan også bruke begrepet personalkostnad istedenfor lønnskostnad.

Lønn er det som en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats.

Bruttolønn og nettolønn

Bruttolønn er den lønnen man får før skatt og andre diverse kostnader, som for eksempel lunsjkostnader, er trukket fra. Nettolønn er den lønnen man får utbetalt på konto, når skatt og kostnader er trukket fra.

Fastlønn og timebasert lønn

Den lønnen en arbeiderstaker mottar kan være fast, som vil si at man får en fast årslønn eller månedslønn. Dette gjelder ofte dersom man arbeider fulltid, eller hvis man har en viss stillingsprosent.

Man kan også få en timelønn, og få utbetalt lønn ut ifra hvor mange timer man arbeider den enkelte måned, som ofte gjelder for de som er deltidsansatt med varierende arbeidstid og arbeidsmengde.

Det kan også være vanlig å få en fast lønn i måneden, for deretter å få utbetalt ekstra for overtidsjobbing og provisjon.

Lønnsslipp

En lønnsslipp inneholder informasjon om lønnsutbetaling. Det er en kvittering som viser blant annet bruttolønn og hvor mye skatt arbeidstaker har betalt.

Lønnskostnader i regnskapet

For arbeidsgiver, skal lønnskostnader føres i kontogruppe 5 i regnskapet.

Automatisert lønnsprogram

Visma sitt nye lønnsprogram Visma eAccounting Payroll gjør det enkelt å kjøre lønn. Programmet vil hente nødvendig data fra ansatteregistret eller fra hver enkelt ansattes registrering av timer, utlegger og reiser via en app. Programmet er integrert med Altinn, som betyr at innsending av A-meldinger med returdata og innhenting av skattekortopplysninger skjer automatisk.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også