• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Likviditetsbudsjett– Hva er et likviditetsbudsjett?

Likviditetsbudsjett

Hva er et likviditetsbudsjett?

Likviditetsbudsjettet er en virksomhets oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode, som forteller om man har penger nok til å betale løpende utgifter.

Likviditetsbudsjettet brukes som hjelp til å finne ut hvor mye penger man har til enhver periode i fremtiden, i forhold til hvilke forpliktelser man har overfor betaling av regninger og så videre. Det er altså et budsjett over hvor mye likvide midler man skal ha tilgjengelig i en fremtidig periode.

På denne måten er likviditetsbudsjett liknende, men ikke det samme som en kontantstrømoppstilling. Grunnen til dette er at sistnevnte er en oppstilling over innbetalinger og utbetalinger som har vært i en tidligere periode, mens likviditetsbudsjettet omhandler pengestrømmen i en fremtidig periode.

Hvorfor føre et likviditetsbudsjett?

Likviditetsbudsjettet viser om selskapet har nok likvide midler til å betale utgiftene på et gitt tidspunkt i fremtiden. Det viser da hvor mye som går ut og inn av bedriftens konto i den aktuelle perioden, det vil si forskjell på forventede innbetalinger og utbetalinger. Man kan for eksempel se på pengestrømmen i september måned.

På denne måte sier likviditetsbudsjettet noe om bedriftens betalingsevne i en fremtidig periode.

Fordelen med å føre et slikt budsjett er at du får et innblikk over innbetalinger og utbetalinger i fremtiden, og du vil på forhånd se i hvilke perioder man muligens må skaffe en annen type finansiering hvis man har lite penger tilgjengelig en periode og har utgifter som må betales.

Da kan man se om man for eksempel må forkorte kunders betalingstid for å endre innbetalinger, eller flytte en planlagt utgift til for eksempel kontorrekvisita til en annen periode man har mer kontanter tilgjengelig.

Forskjell på likviditetsbudsjett og resultatbudsjett

Et likviditetsbudsjett skiller seg fra et resultatbudsjett ved at likviditetsbudsjettet gir en oversikt over pengestrømmen i et selskap. Dette gir et bilde på om man har penger til å betale løpende utgifter, med andre ord en kontroll over innbetalinger og utbetalinger i en gitt periode.

På den andre siden gir resultatbudsjettet forventet resultat, som er forskjellen mellom inntekter og kostnader i en periode. Her settes utgiftene i den perioden de tilhørende inntektene finner sted, og er derfor uavhengig av selve pengestrømmen.

Likviditetsbudsjettet tar dermed hensyn til når innbetalinger og utbetalinger utføres, og ikke når de regnskapsføres slik som i et resultatbudsjett.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også