• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Likviditet - Hva er likviditet?

Likviditet

Hva er likviditet?

Likviditet beskriver virksomhetens betalingsevne og kjøpekraft. Bra likviditet vil si at virksomheten er god til å innfri betalingsforpliktelsene sine.

Likviditet i en virksomhet

Å ha god likviditet, vil si at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelige midler til å kjøpe varer og betale regningene sine. Det er særlig virksomhetens evne til å finansiere den kortsiktige gjelden som tilsier om likviditeten er god.

Likviditet utregnes på bakgrunn av kontanter og beholdninger, som lett kan omsettes. Dermed er likviditet et uttrykk for bedriftens evne til å betale for seg og de kortsiktige betalingsforpliktelsene. I en virksomhet kan det være nyttig å ha et likviditetsbudsjett som gir god oversikt over tilgjengelige penger.

Hvordan utregnes likviditetsgraden?

Virksomhetens likviditetsgrad, det vil si om likviditeten er god eller dårlig, kan beskrives gjennom utregning av tre forskjellige likviditetsgrader. Dette ansees som viktige nøkkeltall ved vurderingen av bedriftens likviditet.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld:

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

En gammel norm tilsier at forholdet skal være høyere enn 2,0.

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 er forholdet mellom omløpsmidler fratrukket varelager og kortsiktig gjeld:

Likviditetsgrad 2 = (Omløpsmidler - Varelager) / Kortsiktig gjeld

Det er anbefalt at likviditetsgrad 2 er høyere enn 1,0.

Likviditetsgrad 3

Likviditetsgrad 3 er forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden. Med de mest likvide omløpsmidlene menes de kontoene som representerer bank og kontantbeholdning (for eksempel 1900 Kontanter, 1920 Bankinnskudd, 2380 Kassekreditt med mer)

Likviditetsgrad 3 = (Kassebeholdning + Bankinnskudd) / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 3 bør være større enn 0,33.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også