• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Likviditet - Hva er likviditet?

Likviditet

Hva er likviditet?

Likviditet beskriver virksomhetens betalingsevne og kjøpekraft. Bra likviditet vil si at virksomheten er god til å innfri betalingsforpliktelsene sine.

Likviditet i en virksomhet

Å ha god likviditet, vil si at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelige midler til å kjøpe varer og betale regningene sine. Det er særlig virksomhetens evne til å finansiere den kortsiktige gjelden som tilsier om likviditeten er god.

Likviditet utregnes på bakgrunn av kontanter og beholdninger, som lett kan omsettes. Dermed er likviditet et uttrykk for bedriftens evne til å betale for seg og de kortsiktige betalingsforpliktelsene. I en virksomhet kan det være nyttig å ha et likviditetsbudsjett som gir god oversikt over tilgjengelige penger.

Hvordan utregnes likviditetsgraden?

Virksomhetens likviditetsgrad, det vil si om likviditeten er god eller dårlig, kan beskrives gjennom utregning av tre forskjellige likviditetsgrader. Dette ansees som viktige nøkkeltall ved vurderingen av bedriftens likviditet.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld:

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

En gammel norm tilsier at forholdet skal være høyere enn 2,0.

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 er forholdet mellom omløpsmidler fratrukket varelager og kortsiktig gjeld:

Likviditetsgrad 2 = (Omløpsmidler - Varelager) / Kortsiktig gjeld

Det er anbefalt at likviditetsgrad 2 er høyere enn 1,0.

Likviditetsgrad 3

Likviditetsgrad 3 er forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden. Med de mest likvide omløpsmidlene menes de kontoene som representerer bank og kontantbeholdning (for eksempel 1900 Kontanter, 1920 Bankinnskudd, 2380 Kassekreditt med mer)

Likviditetsgrad 3 = (Kassebeholdning + Bankinnskudd) / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 3 bør være større enn 0,33.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

Gratis guide: En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Elektronisk fakturering

Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

Meld deg på

 

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.