• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Likvide midler - Hva er likvide midler?

Likvide midler

Hva er likvide midler?

Likvide midler er de eiendelene som lett og hurtig kan omsettes, slik at de kan brukes her og nå til å foreta et kontant kjøp.

Kontanter er av naturlige årsaker det mest likvide middelet en virksomhet kan ha. Andre eksempler på likvide midler er bankinnskudd og børsnoterte aksjer og obligasjoner. Felles for disse er at de ikke er bundet opp i noe langsiktig som for eksempel et anleggsmiddel, og at de derfor enkelt kan omdannes til kontante penger.

Likvide midler og kortsiktig betalingsevne

Likvide midler har sammenheng med uttrykket likviditet, også kalt betalingsevne. Dette er fordi høy andel av likvide midler ansees som god kjøpekraft på kort sikt. Dersom en virksomhet ikke har mange likvide midler tilgjengelig, kan det oppstå problemer med å betale regninger og lignende. Det er altså nødvendig å ha annet enn verdifulle eiendeler som bygninger, biler og maskiner, hvis man for eksempel skulle betale for nye kontorstoler – her og nå.

Likvide midler skaper tillit

En virksomhet som kan vise at den likvide beholdningen er i orden, vil typisk ha det enklere med å tiltrekke seg investorer og leverandører. De likvide midlene skal sikre at virksomheten ikke går øyeblikkelig konkurs dersom uventede utgifter skulle oppstå.

Oversikt over virksomhetens likvide midler

Det er to måter som kan hjelpe til med å skape overblikk over virksomhetens likvide midler:

 • Et likviditetsbudsjett kartlegger når det eksempelvis er månedlige betalinger slik at man kan planlegge når det er behov for ekstra midler.

 • En kontantstrømoppstilling gir et godt overblikk over innbetalinger og utbetalinger i løpet av forrige regnskapsår, som for eksempel kan hjelpe til med å vise hvor god bedriften er til å innfri sine betalingsforpliktelser.

Hvordan kan man forbedre de likvide midlene?

Hvis man finner ut at de likvide midlene er for lave, for eksempel ved å lage et likviditetsbudsjett, kan man gjennomføre noen tiltak for å bedre situasjonen:

 • Økt lønnsomhet for bedriften er den mest gunstige veien til bedre likvide midler, men det er også lettere sagt enn gjort.

 • En annen måte er å kutte ned på eller fjerne kostnader

 • En tredje mulighet er å gå i banken og be om større kassekreditt, som også hører under likvide midler


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også