Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Leverandørkreditt - Hva er leverandørkreditt?

En leverandørkreditt er en avtale mellom kjøper og selger om senere betaling av varer og tjenester som er levert.

Visma eAccounting regnskapsprogram kan du enkelt ha oversikt over din virksomhets leverandørkreditt. Prøv Visma eAccounting Prøv gratis.

Leverandørkreditt kan også forstås som et kortsiktig lån, fordi kundens betalingsplikt utsettes. Dette ansees som en finansiell ulempe for leverandøren, da det er leverandøren som finansierer kredittperioden. Som et utgangspunkt vil leverandøren derfor ta seg betalt for den usikkerheten som er forbundet med fremtidig betaling.

Hensikten med leverandørkreditt

Formålet med leverandørkreditt er å skape en relasjon mellom leverandør og kunde, som gjør at de kan spare penger. Dersom det skulle blitt betalt for hver varelevering, ville det oppstått store transaksjonskostnader. Dette er økonomisk og administrativt uhensiktsmessig. 

Muligheten for leverandørkreditt gjør også at kunden til enhver tid har mulighet til å bestille det som trengs nå og betale for det etter hvert som det blir penger tilgjengelig. Leverandøren sikrer seg samtidig en jevn flyt av inntekter.