Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Leverandørkartotek – Hva er et leverandørkartotek?

Et leverandørkartotek er en systematisk samling av alle leverandørene til en virksomhet.

Dersom du skal bytte til Visma eAccounting regnskapsprogram, kan du importere informasjon om leverandører du har fra tidligere, slik at du kan opprette et leverandørkartotek.

Et leverandørkartotek er altså en oversikt over alle virksomhetens leverandører. Man kan også kalle et leveandørkartotek for en leverandørliste.

Fordelen med å ha et leverandørkartotek

Bruk av leverandørkartotek vil si at man kan gjøre det lettere å ha oversikten over sine leverandører når man skal bokføre. All informasjon som er tilgjengelig er lagret for hver leverandør.

På samme måte som man har et leverandørkartotek, finnes det også kundekartotek med oversikt over alle virksomhetens kunder.