Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Kreditor - Hva er en kreditor?


En kreditor er en som har krav på en ytelse - som regel et pengebeløp - enten ved å ha lånt ut penger eller ved å ha levert en vare eller tjeneste.

Visma eAccounting er et nettbasert fakturerings- og regnskapsprogram som hjelper deg med å alltid ha full oversikt og kontroll over kreditorene dine.

 Hvilke typer kreditorer har man?

En kreditor er en enkeltperson eller virksomhet som enten har penger, varer eller tjenester til gode hos en annen part. Annen part kalles da debitor. Som oftest gjelder dette en leverandør og en kunde, eksempelvis et meieri som leverer varer til en matbutikk. Leverandøren (meieriet) er da kreditor og kunden (matbutikken) er debitor. Andre eksempler er:

* Lån i bank: banken er kreditor, kunden er debitor.
* En privatperson låner ut penger til en annen privatperson: utlåner er kreditor, låner er debitor

* Kjøp av vare i butikk: butikken er kreditor, kunden er debitor

* Bruk av kredittkort: kredittkortselskap/bank er kreditor, bruker er debitor

Betegnelsen kreditor brukes gjerne i sammenheng med et mer langsiktig forhold mellom leverandør og kunde. Ikke ved direkteoppgjør, som for eksempel kjøp av en Trønderrose på Baker Gregersen. Selv om regelen egentlig er den samme her også: kunden er debitor, og selger/leverandøren er kreditor.

 

Hva menes med realkreditor?

I utgangspunktet er det alltid leverandøren som er kreditor, og kunden er debitor. Men i det øyeblikket kunden har betalt - men fortsatt ikke fått levert varen sin - blir kunden en realkreditor. Leverandøren skylder ham nå en vare. Forhåndsbetalte kjøp av varer på nett er et typisk eksempel på dette. Samtidig blir leverandøren nå en realdebitor.