• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Kreditnota - Hva er en kreditnota?

Kreditnota

Hva er en kreditnota?

Kreditnota opprettes når en faktura som allerede er bokført må delvis eller helt reverseres.

Kreditnotaen vil være å oppheve hele eller deler av en faktura. Dersom kunden allerede har betalt fakturaen, så vil kreditnotaen være et dokument på at kunden har et beløp til gode.

Kreditnotaen kan utbetales som et tilgodebevis, kontant eller rett inn på kundens bankkonto. Hvis ikke kjøper har betalt, overføres ingen penger til kjøper.

Årsaker til å opprette kreditnota

Vanlige årsaker til hvorfor man må opprette kreditnota kan være:

 • Beløpet man har fakturert kunden for var høyere enn avtalt
 • Antallet man har fakturert for var høyere enn avtalt
 • Varen returneres av forskjellige årsaker
 • Det er en feil ved de varer som ble levert, som gir rett til prisavslag

Dersom kunden allerede har betalt fakturaen, skal man allikevel utstede en kreditnota, men beløpet kan tilbakeføres til kunden eller så kan det stå som tilgodehavende hos selger.

Hva må en kreditnota inneholde?

Med tanke på at kreditnotaen skal reversere en faktura eller et salgsdokument, skal kreditnotaen inneholde samme informasjon som salgsdokumentet. Det skal være klart og tydelig hvilken opprinnelig faktura det gjelder.

Kreditnota i praksis

Det er selgers ansvar å utarbeide en kreditnota og sørge for kopi til kunden. Kreditnotaen skal alltid sendes ut til den det gjelder, og bokføres som bilag på at fakturaen er kreditert.

I det tilfellet hvor det er bare en del av fakturaen som skal krediteres, kan du velge å enten kreditere bare denne delen, eller du kan kreditere hele fakturaen og opprette en helt ny faktura med riktig beløp. Den nye fakturaen sendes da med kreditnotaen.

Kreditnota i Visma eAccounting

Har du Visma eAccounting faktura eller regnskapsprogram, kan du få muligheten til å opprette både fakturaer og kreditnotaer, dersom fakturaen må reverseres av ulike årsaker.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også