• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Kreditert faktura - Hva er kreditert faktura?

Kreditert faktura

Hva er kreditert faktura?

En kreditert faktura er en regning som av ulike årsaker har vært feil og har derfor blitt reversert, den er altså "nullet" ut.

En kreditert faktura er rett og slett en faktura som ikke gjelder lenger - som har blitt nullet ut. For at det skal være en kreditert faktura må det foreligge en kreditnota som krediterer beløpet på fakturaen.

Kreditnota brukes for å kreditere en faktura

For at det skal være en kreditert faktura må det foreligge en kreditnota som krediterer beløpet på fakturaen.

En kreditnota er et bevis på at hele eller deler av beløpet på en faktura er opphevet. Kreditnotaen skal alltid sendes ut til den det gjelder. Dersom kunden er en privatperson, er det ikke alltid at kreditnotaen sendes ut, ettersom privatpersoner ikke har plikt til å bokføre.

Eksempel på en kreditert faktura

Hvis du har feilfakturert en kunde, løser du det ved å kreditere fakturaen. Du oppretter en kreditnota og sender kunden en kopi som bekrefter at faktura ikke lenger er gjeldende. Kreditnota bokføres som bilag på at fakturaen er kreditert.

Vil du kreditere hele beløpet, så sender du kunden en kreditnota på hele beløpet. Da annullerer du fakturaen.

Det vil si at hvis du feilaktig har sendt en kunde en faktura på 2.000 kr, krediterer du denne ved å utsende en kreditnota på det samme beløp.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også