• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Kreditere - Hva er å kreditere?

Kreditere

Hva er å kreditere?

Å kreditere vil si å bokføre på den negative siden av en balansekonto eller den negative siden av en resultatkonto.

Å kreditere vil altså si å postere et beløp på den negative siden av en balansekonto eller resultatkonto. Motposteringen til kreditering kalles å debitere. Den negative siden kan også kalles kreditsiden av en konto.

Å kreditere i balansekonto og resultatkonto

Å kreditere på den negative siden av en balansekonto betyr at en eiendel reduseres i verdi, eller at gjelden øker. I resultatregnskapet er tankegangen omvendt. Her vil en inntekt føres på den negative siden av en balansekonto, altså en kreditering. Å kreditere en kostnadskonto fører til at kostnaden reduseres.

Dette gjøres fordi enhver postering skal bokføres to ganger for å oppnå balanse, i tråd med prinsippet om dobbel bokføring.

Eksempel på å kreditere

Dersom en kunde betaler kr 10.000,- med et bankkort, så vil kontoen for salgsinntekt krediteres tilsvarende. Motposteringen vil bli å debitere bankinnskuddet med det samme beløpet, slik at det oppnås balanse.

Å kreditere kundens faktura

Dersom en kunde har blitt feilfakturert, kan man redusere hele eller deler av beløpet ved å kreditere fakturaen. Da oppheves det krediterte beløp på fakturaen, og et nytt beløp blir gjeldende. For at krediteringen skal være gyldig må det sendes ut en kreditnota til kunden som beviser at krediteringen er gjennomført.


Visma eAccounting Faktura

Fakturaprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Få orden å faktureringen

Gratis guide: Få orden på faktureringen

Alt du trenger å vite for å få gode rutiner og flyt på faktureringen din. 

Last ned
Webinar icon

Gratis webinar: Elektronisk fakturering

Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.