• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Kredit - Hva er kredit?

Kredit

Hva er kredit?

Kredit er et begrep innenfor regnskapsføring som betyr å postere på høyresiden av en konto.

Kredit betyr altså å bokføre på høyresiden av en konto. Etter prinsippet om tosidig bokføring skal hver postering på kredit også føres på debet av en annen konto, det vil si venstresiden av en konto. På denne måten oppnås det balanse og summen av kredit og debet blir null.

Kredit i forhold til resultat og balanse

Å kreditere en konto kan føles vanskelig for mange. Dette er fordi innvirkningen en kreditering kan ha på resultatet eller balansen kan virke selvmotsigende. Et sammendrag over hvordan kredit påvirker kontoene er:

 • Å kreditere en gjeldskonto innebærer at gjelden øker.
 • Å kreditere en eiendelskonto innebærer å redusere verdi på eiendelen.
 • Å kreditere en inntektskonto innebærer å øke inntekten
 • Å kreditere en kostnadskonto innebærer at kostnadene reduseres.

Når man derimot tar ut en resultatrapport, så blir sifrene byttet om på slik at folk uten inngående kjennskap til debet og kredit kan forstå sammenhengen.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også