• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Kontoplan - Hva er kontoplan?

Kontoplan

Hva er kontoplan?

En kontoplan er en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i en virksomhets bokføring, og inneholder ofte anvisninger om hvordan posteringer skal utføres og kontoene avsluttes.

Kontoplanen er en meget sentral del av regnskapet, fordi den danner selve grunnmuren for å bokføre og føre regnskap.

Hensikten med kontoplan

Kontoplanen deler opp regnskapet og organiserer inntektene og kostnadene på en slik måte at de gir overblikk over bedriftens økonomiske situasjon. Vi kan dele regnskapet inn i to deler - balanse og resultatregnskap..

Kontoplanens inndeling

Hver konto tildeles et navn og et unikt kontonummer. Kontonumrene er delt inn i kontokodeklasser, kontogrupper og kontokode. Typisk vil det første sifferet i kontonummeret angi kontoklasse, det andre sifferet angi kontogruppe, og tredje og fjerde siffer angi konto.

Norsk standard kontoplan

Det finnes et standard oppsett for kontoplaner som oppfyller regnskapslovens spesifikasjonskrav, og som kan tilpasses det enkelte regnskap. Dette kalles Kontoplan NS 4102.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.