• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Kontoplan - Hva er kontoplan?

Kontoplan

Hva er kontoplan?

En kontoplan er en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i en virksomhets bokføring, og inneholder ofte anvisninger om hvordan posteringer skal utføres og kontoene avsluttes.

Kontoplanen er en meget sentral del av regnskapet, fordi den danner selve grunnmuren for å bokføre og føre regnskap.

Hensikten med kontoplan

Kontoplanen deler opp regnskapet og organiserer inntektene og kostnadene på en slik måte at de gir overblikk over bedriftens økonomiske situasjon. Vi kan dele regnskapet inn i to deler - balanse og resultatregnskap..

Kontoplanens inndeling

Hver konto tildeles et navn og et unikt kontonummer. Kontonumrene er delt inn i kontokodeklasser, kontogrupper og kontokode. Typisk vil det første sifferet i kontonummeret angi kontoklasse, det andre sifferet angi kontogruppe, og tredje og fjerde siffer angi konto.

Norsk standard kontoplan

Det finnes et standard oppsett for kontoplaner som oppfyller regnskapslovens spesifikasjonskrav, og som kan tilpasses det enkelte regnskap. Dette kalles Kontoplan NS 4102.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også