• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Kontantstrømanalyse – Hva er en kontanstrømanalyse?

Kontantstrømanalyse

Hva er en kontanstrømanalyse?

En kontantstrømanalyse er en detaljert oversikt over en virksomhets økonomiske tilstand, som utarbeides for å illustrere hvordan virksomhetens kontantstrøm, også kalt cash flow, har påvirket virksomhetens likviditet.

En kontantstrømanalyse skal altså vise hvordan en virksomhets innbetalinger og utbetalinger påvirker beholdningen av penger i bedriften. Som regel utarbeides rapporten på bakgrunn av det siste regnskapsåret. Man kan også bruke betegnelsen kontantstrømoppstilling istedenfor kontantstrømanalyse.

Hva inneholder en kontanstrømanalyse?

En kontantstrømanalyse inneholder det siste regnskapsårets kontantstrømmer inndelt i drift, investeringer og finansiering. I tillegg skal rapporten illustrere virksomhetens beholdning av penger ved periodens begynnelse og slutt. 

Hvem skal utarbeide en kontanstrømanalyse?

Alle regnskapspliktige virksomheter skal utarbeide en kontantstrømanalyse, med unntak av små foretak, som blir klassifisert ut fra kriterier om inntekt, balanse og/eller antall ansatte. I et konsern er morselskapet i kategorien små dersom konsernet samlet sett oppfyller kriteriene.

Fordelen ved en kontanstrømanalyse

En kontantstrømanalyse utfyller årsregnskapet ved å ta med de faktiske innbetalingene og utbetalingene som har skjedd i løpet av regnskapsåret. For eksempel vil årsregnskapet inneholde kostnader som ikke er utbetalinger, eller inntekter som ennå ikke er betalt av kunden. Eksempler på dette er avskrivninger eller kundefordringer.

Dermed gir kontantstrømanalysen et mer komplett bilde av virksomhetens likviditet og årsaken til endringene.

Ved å vise til en kontantstrømanalyse vil det bli lettere for en leverandør, bank, investor eller lignende å vurdere om virksomheten er i stand til å innfri forpliktelser, utbetale utbytte, skape likviditet, eller om det eventuelt er behov for ekstern finansiering.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også