• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Kjøpsmoms – Hva er kjøpsmoms?

Kjøpsmoms

Hva er kjøpsmoms?

Kjøpsmoms er den momsen som er lagt til i prisen når man kjøper en vare.

Kjøpsmoms er altså den momsen man betaler når man kjøper avgiftspliktige varer eller tjenester. Kjøpsmoms kan også kalles inngående moms. Mange bruker gjerne ordet mva i stedet for moms, som er forkortelse for merverdiavgift.

Kjøpsmoms når kjøper er registrert i Merverdiavgiftsregisteret

I noen tilfeller er kjøper registrert i merverdiavgiftsregisteret, for eksempel dersom kjøper er registrert næringsdrivende som også selger varer og tjenester. Når dette er tilfellet, kan kjøperen føre opp denne kjøpsmomsen som avgiftsbeløp til fradrag i sitt eget oppgjør med avgiftsmyndighetene. Registrering av kjøpsmoms kan altså føres til fradrag i mva-oppgaven.

Kjøpsmoms i momsoppgjør

Dersom man er næringsdrivende og registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal man føre opp all kjøpsmoms og salgsmoms for solgte og kjøpte varer og tjenester. Det er differansen mellom salgsmoms og kjøpsmoms i momsperioden som vil bli det momsbeløpet man skal betale inn til avgiftsmyndighetene. Kjøpsmoms for kjøpte varer og tjenester gir altså virksomheten et fradrag i avgiftsbetaling. 


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også