• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Kassekreditt - Hva er kassekreditt?

Kassekreditt

Hva er kassekreditt?

En bedrift og en bank kan inngå en avtale om at banken stiller et maksimumsbeløp til rådighet, som bedriften kan låne av til enhver tid. Denne ordningen kalles kassekreditt.

Fordelen med kassekreditt

Fordelen med kassekreditt er at bedriften har en ekstra kilde til å betale de kortsiktige utgiftene, og er godt egnet til bedrifter som har inntekter og utgifter på ulike tidspunkter.

Dette vil si at man kan trekke på kassekreditten når man skal betale for omløpsmidler, og betale inn igjen til kassekreditten når man har fått inntekter.

Kassekredittavtale med bankene

Det avtales på forhånd hvor lenge kreditten innvilges, men som regel er det ett år. Vanligvis blir kassekreditten fornyet etter et år, noen ganger kan også selve utlånsrammen eller betingelsene også endres. Bankene krever ofte kausjon eller liknende som sikkerhet for det lånet de tilbyr.

En virksomhet kan for eksempel ønske utvidet kassekreditt dersom behovet øker og de har økonomien til å få det godkjent av banken.

Ekstrakostnader ved kassekreditt

Hvor mye man velger å bruke av kassekreditten er selv opp til bedriften, og man betaler renter av det beløp man bruker. I tillegg betaler man også provisjon, en lav prosentandel, av hele det bevilgede beløpet.


Liten bedrift?

Visma eAccounting forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Se hvordan 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.