• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Inngående moms - Hva er inngående moms?

Inngående moms

Hva er inngående moms?

Inngående moms er den momsen som er lagt til i prisen når en virksomhet kjøper varer og tjenester som er avgiftspliktige.

Inngående moms kan også kalles inngående mva, inngående merverdiavgift eller kjøpsmoms.

Når det da kommer til at man skal betale skatt til staten i momsoppgjøret, så får man da trukket fra den inngående momsen man har betalt. Registrering av inngående moms kan altså føres til fradrag i selve oppgaven som leveres til staten via Altinn, det vil si momsoppgaven.

Sammenheng mellom inngående moms og utgående moms i momsoppgjør

Utgående moms er den momsen som er inkludert i prisen når en virksomhet selger en vare eller tjeneste som er avgiftspliktig. Når en merverdiavgiftsregistrert virksomhet skal foreta et momsoppgjør, så skal all utgående momsen som er mottatt for solgte varer føres opp.

Til forskjell fra inngående moms som man får fratrekk for i skatteoppgjøret, skal den utgående momsen betales til staten. Det vil være forskjellen mellom utgående moms og inngående moms som skal betales inn til staten, eller det vil være fradragsberettiget dersom total inngående moms var større enn total utgående moms. 


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også