• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

God regnskapsskikk – Hva er god regnskapsskikk?

God regnskapsskikk

Hva er god regnskapsskikk?

God regnskapsskikk vil si å bruke prinsippene fra Regnskapsloven sammen med normer og anerkjent regnskapspraksis når det gjelder regnskapsføring.

God regnskapsskikk skal brukes ved regnskapsføring og supplerer regnskapsloven når det gjelder forhold som ikke er direkte regulert. God regnskapsskikk må også følge generelle godtatte normer i regnskap, anerkjent regnskapsteorier og anerkjent regnskapspraksis. Det handler altså om å ha en god standard når det gjelder regnskapsføring utenom de konkrete tingene loven faktisk sier.

God regnskapsskikk bygger på regnskapsprinsippene

Det at god regnskapsskikk følger Regnskapsloven, vil si at god regnskapsskikk skal bygge på de grunnleggende regnskapsprinsippene i loven.

Når bør prinsippet om god regnskapsskikk brukes?

God regnskapsskikk skal brukes ved utarbeidelse av årsregnskap. Virksomheter kan komme opp i situasjoner hvor god regnskapsskikk bør brukes. Slike situasjoner kan være at økonomiske forhold endres eller at det oppstår hendelser som skal regnskapsføres. Dersom det ikke er beskrevet direkte i Regnskapsloven hvordan denne nye hendelsen skal regnskapsføres, må man bruke god regnskapsskikk.

God regnskapsskikk i Visma eAccounting

Visma eAccounting vil såklart hjelpe deg med å utøve god regnskapsskikk. Står du overfor en utfordring gjeldende regnskapsføring og lurer på hva som er god regnskapsskikk, kan det være en god idé å kontakte en regnskapsfører eller revisor som har god erfaring på dette området.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.