• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Forholdsmessig mva – Hva er en forholdsmessig mva

Forholdsmessig mva

Hva er en forholdsmessig mva?

Forholdsmessig mva er en beregnet sats som en bedrift bruker når de har både avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet.

Dersom en bedrift har omsetning som kommer fra både avgiftspliktig og -unntatt virksomhet må det beregnes en forholdsmessig mva som representerer den avgiftspliktige delen av omsetningen.

Hvilke type aktiviteter er unntatt mva-avgift

Merverdiavgiftsloven kapittel 3 forklarer hvilke varer og tjenester som er unntatt mva-avgift.

Dette gjelder blant annet helsetjenester, sosiale tjenester, kunst og kultur, idrett, idéelle organisasjoner og foreninger og lotteritjenester.

Hvordan beregne forholdsmessig mva?

For å beregne den forholdsmessige mva-en tar man som regel utgangspunkt i andelen mva-pliktig omsetning for fjoråret. Denne prosentsatsen brukes så som en fordelingsnøkkel, som kan multipliseres med inneværende periodes omsetning.

Forholdsmessig mva-kalkulator

Vi har laget en egen kalkulator som gjør det enkelt å beregne beløp du skal benytte når du bokfører ved hjelp av en forholdsmessig mva:

Forholdsmessig mva-kalkulator


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også