Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Foretaksform – Hva er foretaksform?

Foretaksform er virksomhetens formelle organisasjonsform og gir retningslinjer overfor blant annet ansvarsforhold, skatt, revisjonsplikt med mer.

Visma eAccounting er et komplett regnskapsprogram som passer perfekt for små bedrifter. 

Foretaksform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor gjeld, forpliktelser med mer som er gjeldende. Foretaksformen bestemmes ved oppstart av en ny virksomhet og er regulert av Foretaksregisterloven. Man kan også bruke begrepet organisasjonsform istedenfor foretaksform.

 

Hvordan velger man foretaksform?

Ved valg av foretaksform er det en del spørsmål man burde stille seg innen man tar det endelige valget:

 • Hvilken risiko er du villig til å ta?

 • Hvilken kapital har du til rådighet?

 • Hvilke regnskapskrav skal du oppfylle?

 • Hva betyr retningslinjene for skatt for ditt valg?

 • Er du innstilt på at opplysninger om din virksomhet blir tilgjengelige offentlig?

Generelt kan man ikke si hva som er den mest hensiktsmessige foretaksformen. Som regel er det en vurdering som må tas på bakgrunn av forholdet mellom inntjeningsmuligheter og risiko.

Ulike foretaksformer

De vanligste foretaksformene ved etablering er som regel:

 • Enkeltpersonforetak (ENK)

 • Aksjeselskap (AS)

 • Ansvarlig selskap (ANS og DA)

 • Samvirkeforetak (SA)

 • Andre organisasjonsformer (lag, foreninger med mer)

De siste årene har det også blitt stadig mer populært med et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), som vil si å registrere foretaket som et aksjeselskap i utlandet, med en norsk avdeling registrert i Brønnøysundsregistrene. I tillegg til dette gjelder særlige foretaksformer i offentlig sektor, blant annet statsforetak, interkommunalt selskap og kommunalt foretak.


Problemer med regnskap og sånt?
Sett regnskapet på autopilot med Visma eAccounting

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.