• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Foretaksform – Hva er foretaksform?

Foretaksform

Hva er foretaksform?

Foretaksform er virksomhetens formelle organisasjonsform og gir retningslinjer overfor blant annet ansvarsforhold, skatt, revisjonsplikt med mer.

Foretaksform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor gjeld, forpliktelser med mer som er gjeldende. Foretaksformen bestemmes ved oppstart av en ny virksomhet og er regulert av Foretaksregisterloven. Man kan også bruke begrepet organisasjonsform istedenfor foretaksform.

Hvordan velger man foretaksform?

Ved valg av foretaksform er det en del spørsmål man burde stille seg innen man tar det endelige valget:

 • Hvilken risiko er du villig til å ta?

 • Hvilken kapital har du til rådighet?

 • Hvilke regnskapskrav skal du oppfylle?

 • Hva betyr retningslinjene for skatt for ditt valg?

 • Er du innstilt på at opplysninger om din virksomhet blir tilgjengelige offentlig?

Generelt kan man ikke si hva som er den mest hensiktsmessige foretaksformen. Som regel er det en vurdering som må tas på bakgrunn av forholdet mellom inntjeningsmuligheter og risiko.

Ulike foretaksformer

De vanligste foretaksformene ved etablering er som regel:

 • Enkeltpersonforetak (ENK)

 • Aksjeselskap (AS)

 • Ansvarlig selskap (ANS og DA)

 • Samvirkeforetak (SA)

 • Andre organisasjonsformer (lag, foreninger med mer)

De siste årene har det også blitt stadig mer populært med et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), som vil si å registrere foretaket som et aksjeselskap i utlandet, med en norsk avdeling registrert i Brønnøysundsregistrene. I tillegg til dette gjelder særlige foretaksformer i offentlig sektor, blant annet statsforetak, interkommunalt selskap og kommunalt foretak.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Slik etablerer du egen bedrift

Gratis guide: Slik etablerer du egen bedrift

God planlegging, valg av selskapsform og andre tips som kan hjelpe deg i startfasen.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.