• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Foretaksform – Hva er foretaksform?

Foretaksform

Hva er foretaksform?

Foretaksform er virksomhetens formelle organisasjonsform og gir retningslinjer overfor blant annet ansvarsforhold, skatt, revisjonsplikt med mer.

Foretaksform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor gjeld, forpliktelser med mer som er gjeldende. Foretaksformen bestemmes ved oppstart av en ny virksomhet og er regulert av Foretaksregisterloven. Man kan også bruke begrepet organisasjonsform istedenfor foretaksform.

Hvordan velger man foretaksform?

Ved valg av foretaksform er det en del spørsmål man burde stille seg innen man tar det endelige valget:

 • Hvilken risiko er du villig til å ta?

 • Hvilken kapital har du til rådighet?

 • Hvilke regnskapskrav skal du oppfylle?

 • Hva betyr retningslinjene for skatt for ditt valg?

 • Er du innstilt på at opplysninger om din virksomhet blir tilgjengelige offentlig?

Generelt kan man ikke si hva som er den mest hensiktsmessige foretaksformen. Som regel er det en vurdering som må tas på bakgrunn av forholdet mellom inntjeningsmuligheter og risiko.

Ulike foretaksformer

De vanligste foretaksformene ved etablering er som regel:

 • Enkeltpersonforetak (ENK)

 • Aksjeselskap (AS)

 • Ansvarlig selskap (ANS og DA)

 • Samvirkeforetak (SA)

 • Andre organisasjonsformer (lag, foreninger med mer)

De siste årene har det også blitt stadig mer populært med et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), som vil si å registrere foretaket som et aksjeselskap i utlandet, med en norsk avdeling registrert i Brønnøysundregistrene. I tillegg til dette gjelder særlige foretaksformer i offentlig sektor, blant annet statsforetak, interkommunalt selskap og kommunalt foretak.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også