Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Feriepenger – Hva er feriepenger?

I Norge er det vedtatt gjennom Ferieloven at arbeidstakere skal ha et minimum av ferie og tilhørende feriepenger.

Unngå manuell føring av lønnsslipp med Visma eAccounting Lønnsslipp. Bare fyll inn de ansattes timer og lønn, så tar programmet seg av resten. Prøv gratis i 14 dager.

Feriepenger er altså et gode for arbeidstakere som er lovbestemt.

Beregning av feriepenger

'Feriepenger beregnes ut fra en prosentsats og årslønnen i opptjeningsåret. Prosentsatsen er satt til minimum 10,2 %, men kan variere hvis arbeidstakeren er over 60 år og/eller hvis bedriften opererer med en femte ferieuke.

Utbetaling av feriepenger

De fleste får utbetalt feriepengene i juni, da det er første måned i sommerferien, men man kan også få de utbetalt i juli.

Arbeidsgivere utbetaler ikke lønn når arbeidstakeren har ferie. Hvis man får feriepenger i juni og har ferien i juli, får man altså ikke utbetalt lønn for juli.

Arbeidstaker må jobbe året før man får feriepenger

Året der man opptjener feriepenger er kalenderåret før ferieåret. Med andre ord har man ikke krav på feriepenger om man ikke har vært ansatt i bedriften året før ferien avvikles. Dette betyr altså at arbeidstaker ikke får noen feriepenger dersom han/hun ikke arbeidet året før.

Dersom man avslutter et arbeidsforhold, kan man be om å få utbetalt feriepengene med en gang forholdet opphører, i stedet for å vente til neste år.

Hvem har rett til å få feriepenger?

Retten til feriepenger gjelder bare for arbeidstakere, og ikke for blant annet frilansere og selvstendig næringsdrivende. Dersom du ønsker mer informasjon om feriepenger, kan du lese dette i ferieloven på Lovdata.