• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Fakturamal - Hva er en fakturamal?

Fakturamal

Hva er en fakturamal?

En fakturamal er et oppsett som hjelper når en virksomhet skal opprette og sende en kundefaktura.

Trenger du fakturaprogram?

Prøv Vismas fakturaprogram for små bedrifter gratis.

En fakturamal hjelper deg med å fylle ut korrekte kundefakturaer

En selger som har et krav mot en kunde er som regel nødt til å fakturere. En faktura er en skriftlig invitasjon til kunden for å nedbetale en gjeld. Den kan bli sendt elektronisk eller være i papirform.

En kundefaktura må oppfylle visse vilkår. Da kan det være en god idé å bruke en fakturamal med gitte felt for hvilken informasjon som skal vises på en faktura for å bli godkjent.

Ettersom fakturamaler følger en standard, kan man spare mye tid i forhold til å designe hver eneste faktura, og det er lett å endre på fakturaen og legge inn de gjeldende opplysningene. En fakturamal bidrar også til at du får profesjonelle fakturaer med en helhetlig layout, samt at nummereringen av fakturaer ofte skjer automatisk.

Krav til nummerering av faktura

Selv om du kan laste ned ferdige fakturamaler på internett, er et viktig krav at du ikke skal kunne bestemme fakturanummeret på fakturaen selv. Det vil si at du kun kan utstede faktura gjennom et databasert fakturaprogram hvor alle nummere blir bestemt automatisk, eller bruke forhåndsnummererte fakturablanketter.

Fakturere elektronisk

En elektronisk faktura er en faktura som opprettes, sendes og mottas i elektronisk format. Den samme informasjonen må vises på en elektronisk faktura som på en papirfaktura. For å legge til rette for elektronisk faktura, er det ofte en fordel å bruke et faktureringsprogram med ferdige fakturamaler.

Hva skal en faktura inneholde?

Skatteetaten sier at en faktura senest skal utstedes en måned etter at kunden har mottatt varen eller tjenesten. Du bokfører fakturaen i regnskapet selv om kjøper ikke har betalt. I tillegg må du huske på å ha med disse opplysningene på fakturaen:

 • fakturanummer

 • dato for salget av varen eller tjenesten

 • forfallsdato for fakturaen

 • selgers navn og adresse

 • kjøpers navn og adresse

 • organisasjonsnummer (etterfulgt av "MVA" hvis du er registrert i merverdiavgiftsregisteret)

 • hva du har solgt, pluss tidspunkt og sted for levering av tjeneste eller varen

 • pris samt aktuell merverdiavgift

 • totalsum inkludert merverdiavgift

Fakturamal i Visma eAccounting

I Visma eAccounting regnskapsprogram vil du aldri være i tvil om du har opprettet fakturaen korrekt eller ikke. Programmet sørger nemlig for at all nødvendig informasjon er fylt inn før du sender fakturaen.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også