• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Driftsutgift – Hva er en driftsutgift?

Driftsutgift

Hva er en driftsutgift?

Driftsutgifter er alle utgifter som tilhører den løpende driften i en virksomhet.

Driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten. Det kan for eksempel være strøm eller lønnskostnader. Man kan også bruke uttrykket driftskostnader.

Faste og variable driftsutgifter

Driftsutgiftene kan deles opp i variable og faste driftsutgifter.

De variable kostnader er direkte knyttet til produksjonen. De variable driftsutgiftene øker når produksjonen øker, og minker når produksjonen minker. For eksempel kan variabel driftsutgift være utgift for råvare som er direkte knyttet til produksjon av varen.

Faste driftsutgifter er ikke avhengig av produksjonsvolum, men relativt faste. Eksempel på faste driftsutgifter er leie av lokaler, som ikke er direkte knyttet til om man eksempelvis produserer 100 eller 105 varer.

Bokføring av driftsutgifter

Driftsutgifter skal bokføres etter sammenstillingsprinsippet som er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene. Dette prinsippet sier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også