• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Driftsutgift – Hva er en driftsutgift?

Driftsutgift

Hva er en driftsutgift?

Driftsutgifter er alle utgifter som tilhører den løpende driften i en virksomhet.

Driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten. Det kan for eksempel være strøm eller lønnskostnader. Man kan også bruke uttrykket driftskostnader.

Faste og variable driftsutgifter

Driftsutgiftene kan deles opp i variable og faste driftsutgifter.

De variable kostnader er direkte knyttet til produksjonen. De variable driftsutgiftene øker når produksjonen øker, og minker når produksjonen minker. For eksempel kan variabel driftsutgift være utgift for råvare som er direkte knyttet til produksjon av varen.

Faste driftsutgifter er ikke avhengig av produksjonsvolum, men relativt faste. Eksempel på faste driftsutgifter er leie av lokaler, som ikke er direkte knyttet til om man eksempelvis produserer 100 eller 105 varer.

Bokføring av driftsutgifter

Driftsutgifter skal bokføres etter sammenstillingsprinsippet som er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene. Dette prinsippet sier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.