Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Driftsresultat – Hva er et driftsresultat?

Driftsresultatet utgjør en virksomhets driftsinntekter fratrukket driftskostnader.

Visma eAccounting regnskapsprogram hjelper deg å regne ut driftsresultatet og lønnsomheten i din virksomhet. Se alle funksjonene som tilbys for regnskap og rapporter.

Driftsresultatet er en virksomhets totale driftsinntekter minus driftskostnader (for eksempel varekostnader og lønnskostnader). Driftsresultatet i resultatregnskapet tar ikke med finansielle og ekstraordinære poster i beregningen, som for eksempel renteinntekter og investeringer.

Driftsresultatet kan forklare lønnsomheten i en bedrift

Driftsresultatet regnes ut i resultatregnskapet (som inngår i årsregnskapet) for hvert kalenderår. Driftsresultatet kan være positivt eller negativt, avhengig av om bedriften har gått med overskudd eller underskudd. Driftsresultatet sier altså noe om lønnsomheten i en virksomhet for ett år.

Oppstilling for utregning av driftsresultat

Driftsresultatet regnes ut i resultatregnskapet som må settes opp på en spesiell måte i henhold til Regnskapsloven. Ønsker du å vite mer detaljert hvordan denne oppstillingen ser ut, henvises det til Lovdatas nettsider.

Driftsmargin

Driftsmargin er et nøkkeltall som også brukes for å beskrive lønnsomheten i en virksomhet, der driftsresultatet brukes i beregningen. Driftsmarginen er driftsresultat som prosentandel av driftsinntektene. Dette tallet sier altså hvor stor del av driftsinntektene som er overskudd. Jo høyere driftsmargin, desto mer tjener en virksomhet per krone av omsetningen.

Forskjellen mellom et driftsresultat og et årsresultat

Mens driftsresultatet er driftsinntekter minus driftskostnader, utgjør årsresultatet driftsresultatet minus renter og skatter. Det er altså årsresultatet eierne kan ta ut som utbytte og/eller reinvestere i bedriften.

Driftsresultat i eAccounting

Om du ønsker mer informasjon om driftsresultat, kan det være en god idé å kontakte noen som har god kunnskap gjeldende årsregnskap og Regnskapsloven.

Kontakt gjerne en regnskapsfører eller revisor for hjelp til å analysere driftsresultatet.


Problemer med regnskap og sånt?
Sett regnskapet på autopilot med Visma eAccounting

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.