Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Dekningsbidrag – Hva er et dekningsbidrag?

Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene.

Dekningsbidraget regnes ut automatisk hvis du fører regnskapet i Visma eAccounting. Prøv gratis.

Dekningsbidraget sier hvor stor del av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene og en eventuell fortjeneste. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, så går virksomheten med overskudd.

Utregning av dekningsbidrag

Dekningsbidrag regnes ut ved at variable kostander trekkes fra salgsprisen. Dette dekningsbidraget man regner ut, kan også kalles dekningsbidrag 1. Regnestykket blir som følger:

Du finner dekningsbidraget ved å trekke variable kostnader fra salgsprisen

Eksempel på utregning av dekningsbidrag

En vare selges for 199 kroner. De variable kostnadene for å produsere denne varen er 39 kroner per enhet. Disse 39 kronene innebærer varekostnad, emballasje og frakt. Dekningsbidraget blir da 160 kroner.

Dekningsbidrag for produkt eller andre enheter

Dekningsbidrag kan beregnes for et produkt, eller en hel virksomhet.

Du kan beregne dekningsbidrag for et enkelt produkt, en produktgruppe, en avdeling eller hele virksomheten. Dersom det totale dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, gir salget overskudd. Faste kostnader kan eksempelvis være leie av lokaler, strøm og lønn til ansatte.

Dekningsbidrag i prosent kalles dekningsgrad

Når man har regnet ut dekningsbidrag for et produkt, en avdeling, eller liknende, kan man regne ut dekningsgraden. Den sier noe om dekningsbidraget i prosent, og kan være mer forklarende og lettere å bruke for å sammenlikne med tidligere år.

Dekningsgraden regnes ut ved å finne dekningsgraden som prosentandel av salgsprisen:

Dekningsgraden regnes ut ved å finne prosentandelen av salgsprisen

I det tidligere eksempelet blir dekningsgraden (160*100) / 199 = 80,4 %.

En dekningsgrad lik 80,4 % vil si at 80,4 % av salgsprisen er igjen for å dekke faste kostnader, og da forhåpentligvis gi overskudd. Jo høyere dekningsgraden er, jo mindre del av salgsprisen er de variable kostnadene og jo mer bidrag gir det.

Sammenlikning av dekningsbidrag

Dekningsbidrag og dekningsgrad bør bare sammenliknes for samme type produkter eller tjenester. Dette er på grunn av at for noen produkttyper kan de variable kostnadene være veldig lave, som gir et høyt dekningsbidrag, men de faste kostnadene kan være veldig høye.

På samme måte kan dekningsbidraget være svært lavt på grunn av store variable kostnader, slik at produktet ser ut som det er ulønnsomt, men de faste kostnadene kan være små.

Dekningsbidrag 2

Man kan også komme borti begrepet dekningsbidrag 2, som muligens er noe mindre brukt. Dekningsbidrag 2 trekker fra flere kostnader enn dekningsbidrag 1.

Mens dekningsbidrag 1 beregner kun variable kostnader, trekker dekningsbidrag 2 også fra faste kostnader. Dekningsbidrag 2 beregnes da på følgende måte:

For å finne dekningsbidrag 2 trekker du både variable og faste kostnader fra salgsprisen

Problemer med regnskap og sånt?
Sett regnskapet på autopilot med Visma eAccounting