• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Debitor - Hva er en debitor?

Debitor

Hva er en debitor?

En debitor er en som skylder en ytelse til en annen part, enten et pengebeløp eller en vare/tjeneste.

Hvilke typer debitorer har man?

En debitor er en enkeltperson eller virksomhet som skylder penger, varer eller tjenester til en annen part. Annen part kalles da kreditor. Som regel gjelder dette en kunde og leverandør, som for eksempel et enkeltmannsforetak som hyrer en regnskapsfører. Kunden (enkeltmannsforetaket) er da debitor, og leverandøren (regnskapsfører) er kreditor. Andre eksempler:

* Banklån: kunden er debitor, banken er kreditor

* En privatperson låner penger av en annen privatperson: låner er debitor, utlåner er kreditor

Betegnelsen debitor brukes helst i sammenheng med et mer langsiktig forhold mellom kunde og leverandør. Ikke ved direkteoppgjør, som eksempelvis kjøp av en Biff Lindström på Kajsa’s Kafeteria. Men regelen er for så vidt den samme her også: kunden er debitor, og selger/leverandør er kreditor.

Hva menes med realdebitor?

I utgangspunktet er det alltid kunden som er debitor, og leverandøren er kreditor. Men i det øyeblikket leverandøren har fått betalt av kunden - men ikke levert varene ennå - blir leverandøren realdebitor. Leverandøren skylder nå kunden en vare. Et godt eksempel på dette er salg av varer på nett, som forhåndsbetales av kunden. Samtidig blir kunden nå en realkreditor.


 

Anbefalt for deg