• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Debitere – Hva er debitering?

Debitere

Hva er debitering?

Å debitere vil si å bokføre på den positive siden av en balansekonto eller den positive siden av en resultatkonto.

Når man debiterer så posterer man et beløp på den positive siden av en balansekonto eller en resultatkonto.

Ved en debitering må man også kreditere for at det skal oppnås balanse i regnskapet. Debitering og kreditering er derfor motposteringer som oppveier hverandre, etter prinsippet om tosidig bokføring.

Debitere i balanse og resultatregnskap

I balanseoppstillingen så vil å debitere si at en eiendel økes, eller så vil gjelden reduseres. Når det kommer til resultatregnskapet, så vil en inntekt føres på den positive siden av en balansekonto. Å debitere en kostnadskonto vil si at kostnaden øker.

Eksempler på debitering

Det kan være litt forvirrende å forstå hva som skjer når man debiterer. Her er noen eksempler på debitering for å gjøre det litt mer klart hva som skjer med de ulike kontoene:

 • Å debitere en gjeldskonto innebærer at gjelden reduseres

 • Å debitere en eiendelskonto innebærer å øke verdi på eiendelen

 • Å debitere en inntektskonto innebærer å redusere inntekten

 • Å debitere en kostnadskonto innebærer at kostnadene øker

Hvis man for eksempel har en regning fra en leverandør på 10.000 kroner, kan man betale denne ved å overføre penger fra bankkontoen. Da debiterer man kontoen for leverandørgjeld, og gjelden reduseres. For å oppnå balanse må man også kreditere kontoen for bankinnskudd med det samme beløpet.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.