• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Debitere – Hva er debitering?

Debitere

Hva er debitering?

Å debitere vil si å bokføre på den positive siden av en balansekonto eller den positive siden av en resultatkonto.

Når man debiterer så posterer man et beløp på den positive siden av en balansekonto eller en resultatkonto.

Ved en debitering må man også kreditere for at det skal oppnås balanse i regnskapet. Debitering og kreditering er derfor motposteringer som oppveier hverandre, etter prinsippet om tosidig bokføring.

Debitere i balanse og resultatregnskap

I balanseoppstillingen så vil å debitere si at en eiendel økes, eller så vil gjelden reduseres. Når det kommer til resultatregnskapet, så vil en inntekt føres på den positive siden av en balansekonto. Å debitere en kostnadskonto vil si at kostnaden øker.

Eksempler på debitering

Det kan være litt forvirrende å forstå hva som skjer når man debiterer. Her er noen eksempler på debitering for å gjøre det litt mer klart hva som skjer med de ulike kontoene:

 • Å debitere en gjeldskonto innebærer at gjelden reduseres

 • Å debitere en eiendelskonto innebærer å øke verdi på eiendelen

 • Å debitere en inntektskonto innebærer å redusere inntekten

 • Å debitere en kostnadskonto innebærer at kostnadene øker

Hvis man for eksempel har en regning fra en leverandør på 10.000 kroner, kan man betale denne ved å overføre penger fra bankkontoen. Da debiterer man kontoen for leverandørgjeld, og gjelden reduseres. For å oppnå balanse må man også kreditere kontoen for bankinnskudd med det samme beløpet.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også