• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Debet - Hva er debet?

Debet

Hva er debet?

Debet er et begrep innenfor regnskapsføring som betyr å postere på venstresiden av en konto.

Debet betyr altså å bokføre på venstresiden av en konto. Enhver postering på debet skal etter prinsippet om tosidig bokføring tosidig bokføring også ha en tilsvarende postering på høyresiden, det vil si kredit, slik at det oppnås balanse og summen av kredit og debet blir null.

Debet i forhold til resultat og balanse

Å debitere en konto kan virke forvirrende og selvmotsigende for mange. Dette er på grunn av at en debet-postering i balansen øker eiendelens verdi eller reduserer gjeld, mens i resultatføringen betyr en debet-postering å redusere en inntekt eller øke en kostnad. Dette er dog nødvendig for at det skal kunne være mulig å oppnå balanse mellom debet og kredit.

Når man tar ut en resultatrapport, så blir nemlig sifrene byttet om på slik at folk uten inngående kjennskap til debet og kredit kan forstå sammenhengen.

Oppsummering av debet sin innvirkning på hovedboken

Et sammendrag over hvordan debet påvirker kontoene er:

 • Å debitere en gjeldskonto innebærer at gjelden reduseres.
 • Å debitere en eiendelskonto innebærer å øke verdi på eiendelen.
 • Å debitere en inntektskonto innebærer å redusere inntekten
 • Å debitere en kostnadskonto innebærer at kostnadene øker.

La oss si at man betaler en regning fra en leverandør på 1.000 kr, ved å overføre fra bankkontoen. Da vil man først redusere leverandørgjelden ved å debitere denne kontoen. Samtidig kreves det at man motposterer for å oppnå balanse, og da må man kreditere kontoen for bankinnskudd med det tilsvarende beløpet.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også