• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Debet - Hva er debet?

Debet

Hva er debet?

Debet er et begrep innenfor regnskapsføring som betyr å postere på venstresiden av en konto.

Debet betyr altså å bokføre på venstresiden av en konto. Enhver postering på debet skal etter prinsippet om tosidig bokføring tosidig bokføring også ha en tilsvarende postering på høyresiden, det vil si kredit, slik at det oppnås balanse og summen av kredit og debet blir null.

Debet i forhold til resultat og balanse

Å debitere en konto kan virke forvirrende og selvmotsigende for mange. Dette er på grunn av at en debet-postering i balansen øker eiendelens verdi eller reduserer gjeld, mens i resultatføringen betyr en debet-postering å redusere en inntekt eller øke en kostnad. Dette er dog nødvendig for at det skal kunne være mulig å oppnå balanse mellom debet og kredit.

Når man tar ut en resultatrapport, så blir nemlig sifrene byttet om på slik at folk uten inngående kjennskap til debet og kredit kan forstå sammenhengen.

Oppsummering av debet sin innvirkning på hovedboken

Et sammendrag over hvordan debet påvirker kontoene er:

 • Å debitere en gjeldskonto innebærer at gjelden reduseres.
 • Å debitere en eiendelskonto innebærer å øke verdi på eiendelen.
 • Å debitere en inntektskonto innebærer å redusere inntekten
 • Å debitere en kostnadskonto innebærer at kostnadene øker.

La oss si at man betaler en regning fra en leverandør på 1.000 kr, ved å overføre fra bankkontoen. Da vil man først redusere leverandørgjelden ved å debitere denne kontoen. Samtidig kreves det at man motposterer for å oppnå balanse, og da må man kreditere kontoen for bankinnskudd med det tilsvarende beløpet.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter 

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.