• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Brutto - Hva betyr brutto?

Brutto

Hva betyr brutto?

Brutto er en verdi eller sum før fradrag.

Ordet brutto som begrep

Begrepet brutto henviser til et beløp eller en annen verdi før fradrag. Motparten til brutto er netto, som betyr en sum eller en verdi etter avdrag. Begrepene brutto og netto blir ofte brukt i pengeverdenen, og for det meste innen handel, økonomi og andre nærliggende områder.

Brutto stammer fra latin

Brutto har sitt opphav fra det latinske ordet brutus, som betyr ”tung”, ”dum” eller ”klønete”. På italiensk bruker man ordet brutto i dag, hvor det kan ha betydningen ”dårlig” eller ”skitten”.

Bruttolønn

Et vanlig ord og begrep i hverdagen er bruttolønn. Snakker du om lønn vil emnet om bruttolønn som oftest dukke opp, da bruttolønnen er den lønnen du mottar før skatt. Blir man enig med arbeidsgiver om en månedslønn på for eksempel 25 000 kroner, snakker man alltid om bruttolønn.

Nettolønn er lønnen etter at skatten og eventuelle andre avgifter er trukket fra.

Bruttofortjeneste

Innen virksomhetenes verden er bruttofortjeneste et vanlig nøkkeltall. Bruttofortjeneste kan defineres på flere måter, men den allmenne betydningen av bruttofortjeneste er at den viser hvor mye man tjener på en vare.

Bruttofortjenesten refererer til forskjellen mellom salgspris og innkjøpspris, mens nettofortjenesten er overskuddet som gjenstår etter fradrag for alle kostnader.

Ordet brutto i andre sammenhenger

Begrepet brutto kan brukes i flere andre sammenhenger. Nedenunder har du noen eksempler:

 • Bruttovekt: en vares vekt inkludert innpakning og emballasje, eller vekten av et kjøretøy inkludert den gjeldende lasten.
 • Bruttonasjonalprodukt (BNP): Måling av en nasjons totale økonomiske aktivitet i løpet av en viss periode
 • Bruttonasjonalinntekt: Mål på de totale inntektene som genereres av et lands permanent bosatte befolkning i løpet av en viss periode

Brutto på engelsk

gross


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også