Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Bokføringsregler – Hva er bokføringsregler?

Bokføringsregler er bestemmelser som ivaretar grunnleggende forhold vedrørende registrering og oppbevaring av regnskapsopplysninger.

Visma eAccounting er et komplett regnskapsprogram som passer perfekt for små bedrifter. Prøv Visma eAccounting gratis i 14 dager.

Bokføringsreglene skal altså sikre at regnskapsopplysningene blir registrert og dokumentert på en tilfredsstillende måte.

Formålet med bokføringsregler

Bokføringsreglene skal danne grunnlaget for årsregnskapet og annen regnskapsrapportering som er pliktig og følger loven. Formålet er at personer utenfor bedriften skal få pålitelig informasjon som kan etterkontrolleres. Dette gjelder blant annet skattemyndigheter og avgiftsmyndigheter, revisorer og lignende.

Bokføringsregler er ikke det samme som regnskapsprinsipper

Bokføringsreglene er gitt i bokføringsloven og bokføringsforskriften, og skal først og fremst danne retningslinjer for registrering av virksomhetens økonomiske transaksjoner.

Regnskapsprinsippene er regulert av regnskapsloven og gir bestemmelser for utarbeidelsen av virksomhetens samlede inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld, som til slutt blir oppstilt i resultatregnskapet og balanseregnskapet.

Bokføringsregler i Visma eAccounting

Dersom du trenger hjelp til din bokføring og er usikker på hva som skal gjøres i henhold til loven, kan det være lurt å få hjelp fra en  regnskapsfører eller revisor som har god oversikt på bokføringsloven og tilhørende bokføringsregler.