• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Bokføringsloven – Hva er bokføringsloven?

Bokføringsloven

Hva er bokføringsloven?

Bokføringsloven sier at alle næringsdrivende som er regnskapspliktige har bokføringsplikt, og setter regler for bokføringen.

Alle transaksjoner i en bedrift skal bokføres, det vil si registreres, i deres regnskapssystem. Bokføringsloven sier at bokføringen skal inneholde alle opplysninger som har noe å si for utarbeiding av årsregnskapet og andre regnskapsrapporteringer som er pliktig og følger loven. Slike nødvendige opplysninger er for eksempel dokumentasjonsdato, kontonummer og beløp. I bokføringsloven kalles dette for pliktig regnskapsrapportering.

Bokføringsprinsipper i bokføringsloven

Bokføringsloven inneholder visse prinsipper som må brukes i samsvar med bokføringen. Den inkluderer både grunnleggende bokføringsprinsipper, som gir en hovedoversikt over hvordan bokføringen skal gjøres, samt spesifikasjoner av hvordan pliktig regnskapsrapportering skal gjøres.

Oppbevaring av regnskapsmateriale

I henhold til bokføringsloven skal noen typer regnskapsmateriale oppbevares i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt. Slikt regnskapsmateriale kan for eksempel være årsregnskap og årsberetning.

Straff for ikke å følge bokføringsloven

Bokføringsloven inneholder også informasjon om hva som skjer dersom ikke bokføringsreglene overholdes. Både bøter og fengsel kan være typer straff hvis noen virksomheter ikke følger bokføringsloven, uavhengig om det er bevisst eller ubevisst.

Dersom du trenger hjelp til din bokføring og er usikker på hva som skal gjøres i henhold til loven, kan det være lurt å få assistanse fra en regnskapsfører eller revisor som har god oversikt på bokføringsloven.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.