Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Bokføringsforskriften - Hva er bokføringsforskriften?

Bokføringsforskriften bestemmer sammen med bokføringsloven hvilke regler som gjelder for alle bokføringspliktige.

Visma eAccounting er et komplett regnskapsprogram som passer perfekt for små bedrifter. Prøv Visma eAccounting gratis i 14 dager.

Bokføringsforskriften, eller forskrift om bokføring, er en samling av regler som et supplement til loven, som man må forholde seg til når man arbeider med bokføring.

Hva omfatter bokføringsforskriften?

Bokføringsforskriften omfatter plikten til løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.

Forskrift om bokføring spesifiserer blant annet hva slags arbeidstimer som skal bokføres ved salg av tjenester, samt hva en faktura skal inneholde ved salg av varer og tjenester og ajourhold av regnskapet.

For mer detaljert informasjon om hvilke regler som gjelder i bokføringsforskriften, henvises det til Lovdatas nettsider.