• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Bokføring – Hva er bokføring?

Bokføring

Hva er bokføring?

Bokføring vil si å registrere verdibevegelser eller transaksjoner, og utarbeides etter spesielle bokføringsregler.

Bokføring handler om at alle bilag skal registreres, og det skal gjøres på en måte slik at det ikke kan endres senere.

Trenger du regnskapsprogram?

Prøv Vismas regnskapsprogram for små bedrifter gratis.

Bokføring i den moderne regnskapsverdenen

Bokføring er et begrep fra tiden før IT systemer og økonomisystemer. Da førte man bilagene inn i en hovedbok og når bilaget var ført i hovedboken var det bokstavelig talt bokført

I dag har regnskapsprogrammer adoptert uttrykket og det brukes nå både generelt om prosessen "å registrere et bilag" og mer spesifikt å bekrefte opplysningene om bilaget slik at de ikke lenger kan redigeres. Dette er grunnet at det ikke skal bli gjort noen endringer på regnskapstallene etter at det er levert en rapport til for eksempel myndighetene eller styret.

Regnskapet skal bokføres etter bestemmelsene i regnskapsloven og bokføringsforskriften.

Formålet med bokføring

Virksomheter bokfører verdibevegelser for å få en oversikt over hvor mye man har til gode, hvor mye man skylder og virksomhetens verdi. God bokføring vil altså gjøre at ledelsen har bedre beslutningsgrunnlag fordi de har et korrekt bilde av virksomhetens økonomiske stilling.

Bokføringen skal gi et rettvisende bilde av virksomheten, og hvordan det ligger an, slik at for eksempel banker kan låne ut penger. Dersom bokføringen ikke er i orden, kan en ekstern revisor kommentere dette etter gjennomgang av årsregnskapet.

Debet og kredit i bokføring

Når man bokfører i praksis, skal alle aktiviteter føres i debet og kredit. Dette prinsippet kalles tosidig bokføring, som betyr at alle poster har en motpost slik at summen blir null. På denne måten blir det balanse i regnskapet.

Debetsiden er den siden som inneholder eiendeler. Den motsatte siden, kreditsiden, sammenfatter gjeld og egenkapital.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også