• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Bokføring – Hva er bokføring?

Bokføring

Hva er bokføring?

Bokføring vil si å registrere verdibevegelser eller transaksjoner, og utarbeides etter spesielle bokføringsregler.

Bokføring handler om at alle bilag skal registreres, og det skal gjøres på en måte slik at det ikke kan endres senere.

Bokføring i den moderne regnskapsverdenen

Bokføring er et begrep fra tiden før IT systemer og økonomisystemer. Da førte man bilagene inn i en hovedbok og når bilaget var ført i hovedboken var det bokstavelig talt bokført

I dag har regnskapsprogrammer adoptert uttrykket og det brukes nå både generelt om prosessen "å registrere et bilag" og mer spesifikt å bekrefte opplysningene om bilaget slik at de ikke lenger kan redigeres. Dette er grunnet at det ikke skal bli gjort noen endringer på regnskapstallene etter at det er levert en rapport til for eksempel myndighetene eller styret.

Regnskapet skal bokføres etter bestemmelsene i regnskapsloven og bokføringsforskriften.

Formålet med bokføring

Virksomheter bokfører verdibevegelser for å få en oversikt over hvor mye man har til gode, hvor mye man skylder og virksomhetens verdi. God bokføring vil altså gjøre at ledelsen har bedre beslutningsgrunnlag fordi de har et korrekt bilde av virksomhetens økonomiske stilling.

Bokføringen skal gi et rettvisende bilde av virksomheten, og hvordan det ligger an, slik at for eksempel banker kan låne ut penger. Dersom bokføringen ikke er i orden, kan en ekstern revisor kommentere dette etter gjennomgang av årsregnskapet.

Debet og kredit i bokføring

Når man bokfører i praksis, skal alle aktiviteter føres i debet og kredit. Dette prinsippet kalles tosidig bokføring, som betyr at alle poster har en motpost slik at summen blir null. På denne måten blir det balanse i regnskapet.

Debetsiden er den siden som inneholder eiendeler. Den motsatte siden, kreditsiden, sammenfatter gjeld og egenkapital.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.