Regnskapsordbok

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Bilag - Hva er et bilag?

Bilag

Hva er et bilag?

Et bilag er dokumentasjon av en postering i bokføring, som for eksempel kan være en faktura eller et betalingsbilag.

Bilag er dokumentasjon av transaksjoner, som inngående eller utgående faktura. I bokføringsloven benyttes begrepet dokumentasjon, men til hverdags brukes både bilag og dokumentasjon om hverandre.

Generelle krav til bilag

Dokumentasjonen skal være av en slik beskaffenhet at den viser de bokførte opplysningenes, og dermed regnskapets, berettigelse. Dokumentasjonen kan være i papirform eller i elektronisk format.

Tidligere måtte bokføringspliktige virksomheter oppbevare alle bilag i minimum 10 år, men 1. januar 2015 ble oppbevaringstiden redusert til 5 år. Det er derimot noe regnskapsmateriale som fortsatt skal oppbevares i ti år:

 • Kunde- og leverandørspesifikasjoner for banker og finansieringsforetak
 • Dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer etter merverdiavgiftsloven
 • Prosjektregnskap i bygge- og anleggsbransjen

Hva sier bokføringsloven om krav til dokumentasjon (bilag)?

Bokføringsloven sier blant annet at bilagene skal ha et korrekt og fullstendig innhold, de skal ikke endres etter utstedelse og de skal være systematisert på en måte som gjør det mulig å kontrollere at de er fullstendig, det vil si at bilagene skal være fortløpende nummerert.

For mer detaljert beskrivelse over hvilke lover som gjelder angående bilag, henvises det til Lovdatas nettsider, der bilag blir som nevnt omtalt som dokumentasjon.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prov gratis
 
GRATIS
Bokføringsguide

Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

download arrow icondownload line iconHent
GRATIS
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Problemer med regnskap og sånt?
Sett regnskapet på autopilot med Visma eAccounting

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.