• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Bilag - Hva er et bilag?

Bilag

Hva er et bilag?

Et bilag er dokumentasjon av en postering i bokføring, som for eksempel kan være en faktura eller et betalingsbilag.

Bilag er dokumentasjon av transaksjoner, som inngående eller utgående faktura. I bokføringsloven benyttes begrepet dokumentasjon, men til hverdags brukes både bilag og dokumentasjon om hverandre.

Trenger du regnskapsprogram?

Prøv Vismas regnskapsprogram for små bedrifter gratis.

Generelle krav til bilag

Dokumentasjonen skal være av en slik beskaffenhet at den viser de bokførte opplysningenes, og dermed regnskapets, berettigelse. Dokumentasjonen kan være i papirform eller i elektronisk format.

Tidligere måtte bokføringspliktige virksomheter oppbevare alle bilag i minimum 10 år, men 1. januar 2015 ble oppbevaringstiden redusert til 5 år. Det er derimot noe regnskapsmateriale som fortsatt skal oppbevares i ti år:

 • Kunde- og leverandørspesifikasjoner for banker og finansieringsforetak
 • Dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer etter merverdiavgiftsloven
 • Prosjektregnskap i bygge- og anleggsbransjen

Hva sier bokføringsloven om krav til dokumentasjon (bilag)?

Bokføringsloven sier blant annet at bilagene skal ha et korrekt og fullstendig innhold, de skal ikke endres etter utstedelse og de skal være systematisert på en måte som gjør det mulig å kontrollere at de er fullstendig, det vil si at bilagene skal være fortløpende nummerert.

For mer detaljert beskrivelse over hvilke lover som gjelder angående bilag, henvises det til Lovdatas nettsider, der bilag blir som nevnt omtalt som dokumentasjon.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også