• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Betalbar skatt - Hva er betalbar skatt?

Betalbar skatt

Hva er betalbar skatt?

Betalbar skatt blir beregnet ut fra det skattemessige resultatet, og er den skatten selskapet forventer at de skal betale inn til staten neste regnskapsår.

Betalbar skatt blir altså regnet ut av det skattemessige resultatet når det foreligger, som da er lik det beløpet en virksomhet forventer at de skal betale i skatt.

Betalbar skatt er ikke utlignet

Betalbar skatt er ikke utlignet. Dette vil si at betalbar skatt er den forventede skatten en virksomhet skal betale, men det er ikke nødvendigvis den endelige skatten som skal betales. Så det kan være noen permanente forskjeller som gjør at betalbar skatt ikke er det samme som utlignet skatt. Dette kan for eksempel være ikke-fradragsberettigede kostnader som gjør at betalbar skatt avviker fra utlignet skatt.

Summen av betalbar skatt og endringen av utsatt skatt er det samme som skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet. Utsatt skatt er midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som gir utslag i skattefradraget.

Eksempel på betalbar skatt

La oss si at en virksomhet har et resultat på 100.000 før skatt. Med en skattesats på 27 %, vil den betalbare skatten være 27.000 kroner.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også