• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Betalbar skatt - Hva er betalbar skatt?

Betalbar skatt

Hva er betalbar skatt?

Betalbar skatt blir beregnet ut fra det skattemessige resultatet, og er den skatten selskapet forventer at de skal betale inn til staten neste regnskapsår.

Betalbar skatt blir altså regnet ut av det skattemessige resultatet når det foreligger, som da er lik det beløpet en virksomhet forventer at de skal betale i skatt.

Betalbar skatt er ikke utlignet

Betalbar skatt er ikke utlignet. Dette vil si at betalbar skatt er den forventede skatten en virksomhet skal betale, men det er ikke nødvendigvis den endelige skatten som skal betales. Så det kan være noen permanente forskjeller som gjør at betalbar skatt ikke er det samme som utlignet skatt. Dette kan for eksempel være ikke-fradragsberettigede kostnader som gjør at betalbar skatt avviker fra utlignet skatt.

Summen av betalbar skatt og endringen av utsatt skatt er det samme som skattekostnaden fra det regnskapsmessige resultatet. Utsatt skatt er midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som gir utslag i skattefradraget.

Eksempel på betalbar skatt

La oss si at en virksomhet har et resultat på 100.000 før skatt. Med en skattesats på 27 %, vil den betalbare skatten være 27.000 kroner.


Visma eAccounting Skatt

Send skatteskjemaer rett til Altinn

Les mer
 
Unngå stress før årsoppgjøret

Gratis guide: Unngå stress før årsoppgjøret

Tips til gode rutiner rundt årsoppgjør og skattemelding, og hvordan du gjør denne jobben enklere.

Last ned
Webinar icon

Elektronisk fakturering

Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.