• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Bankavstemming - Hva er en bankavstemming?

Bankavstemming

Hva er en bankavstemming?

Bankavstemming er avstemming av regnskapet mot bank, og er en kontroll av føringen i regnskapet.

Bankavstemming er en avstemming av hva som har gått inn og ut av bankkontoen, i forhold til det som faktisk er bokført på bankkontoen i regnskapet.

Hvordan man bankavstemmer

I regnskapet benyttes en egen konto per bankkonto i banken. Kontoutdrag fra denne skal sammenlignes med bankutskriften for å se at alle transaksjoner på firmaets bankkonto er dokumentert i regnskapet.

I prinsippet skal saldo på bankinnskudd i regnskapet tilsvare saldo i banken til enhver tid. Dersom regnskapet ikke føres i sanntid, vil dette sjelden stemme. Imidlertid er det krav om at regnskapet stemmer med bank innenfor en periode, når regnskapet er avsluttet for perioden.

Bankavstemming er kontroll av regnskapet

Bankavstemming er viktig, fordi det er en kontroll av hele regnskapet. Du kan ikke postere en utgift uten å dokumentere hvordan den er betalt. Ved bankavstemming finner man derfor manglende registrering av innbetalinger og utbetalinger.

Bankavstemming er en viktig prosess for kvaliteten på hele regnskapet. Er det feil føringer i regnskapet, er det derfor meget sannsynlig at disse kommer frem under bankavstemmingen.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Få orden å faktureringen

Gratis guide: Få orden å faktureringen

Alt du trenger å vite for å få gode rutiner og flyt på faktureringen din. 

Last ned
Webinar icon

Elektronisk fakturering

Gratis webinar om elektronisk fakturering og automatisert regnskap

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.