• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Årsregnskap - Hva er et årsregnskap?

Årsregnskap

Hva er et årsregnskap?

Et årsregnskaper en oversikt over en virksomhets resultat eller økonomiske stilling etter et regnskapsår, og er en virksomhets offentlige regnskap.

Et årsregnskap gir altså en oversikt over årets økonomiske hendelser og redegjør for virksomhetens økonomiske situasjon.

Årsregnskapets hovedfunksjoner

Årsregnskapet har to hovedfunksjoner. Først og fremst skal det vise hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av året. I tillegg skal det redegjøre for bedriftens økonomiske status.

Innhold i årsregnskapet

Alle norske regnskapspliktige bedrifter er omfattet av regnskapsloven, og skal som minimum utarbeide et årsregnskap som viser de økonomiske aktivitetene bedriften har hatt i løpet av året. Årsregnskapet skal inneholde:

 • Resultatregnskap for året som har gått
 • Balanse pr 31.12 det gjeldende år (UB) og balanse pr 31.12 året før (IB)
 • Kontantstrømoppstilling
 • Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling er en rapport over innbetalinger og utbetalinger i perioden, som gjerne er et regnskapsår. Resultatregnskapet og balansen for året som har gått må også være med, i tillegg til den inngående balansen for perioden. Det kan også være nødvendig med noteopplysninger som gir mer detaljert informasjon om tallene i de tre øvrige postene.

Se også frister for årsoppgjøret.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter 

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.