• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Årsregnskap - Hva er et årsregnskap?

Årsregnskap

Hva er årsregnskap?

Et årsregnskaper en oversikt over en virksomhets resultat eller økonomiske stilling etter et regnskapsår, og er en virksomhets offentlige regnskap.

Et årsregnskap gir altså en oversikt over årets økonomiske hendelser og redegjør for virksomhetens økonomiske situasjon.

Trenger du regnskapsprogram?

Prøv Vismas regnskapsprogram for små bedrifter gratis.

Årsregnskapets hovedfunksjoner

Årsregnskapet har to hovedfunksjoner. Først og fremst skal det vise hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av året. I tillegg skal det redegjøre for bedriftens økonomiske status.

Innhold i årsregnskapet

Alle norske regnskapspliktige bedrifter er omfattet av regnskapsloven, og skal som minimum utarbeide et årsregnskap som viser de økonomiske aktivitetene bedriften har hatt i løpet av året. Årsregnskapet skal inneholde:

 • Resultatregnskap for året som har gått
 • Balanse pr 31.12 det gjeldende år (UB) og balanse pr 31.12 året før (IB)
 • Kontantstrømoppstilling
 • Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling er en rapport over innbetalinger og utbetalinger i perioden, som gjerne er et regnskapsår. Resultatregnskapet og balansen for året som har gått må også være med, i tillegg til den inngående balansen for perioden. Det kan også være nødvendig med noteopplysninger som gir mer detaljert informasjon om tallene i de tre øvrige postene.

Se også frister for årsoppgjøret.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også