• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Årsoppgjør – Hva er et årsoppgjør?

Årsoppgjør

Hva er et årsoppgjør?

Årsoppgjør er en oversikt over bedriftens offisielle regnskap som sier noe om deres økonomiske stilling i slutten av et regnskapsår.

Årsoppgjør er kort fortalt en oversikt over en virksomhets stilling og deres offisielle regnskap i slutten av et regnskapsår. Det sier altså noe om hvordan det står til med bedriften etter et år med drift. Et årsoppgjør skal inneholde resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning.

Virksomheter som skal gjennomføre et årsoppgjør må lage en skattemelding med næringsoppgave og andre nødvendige ligningspapirer. Hvert år må man forholde seg til gitte frister for årsoppgjøret.

Årsoppgjøret ved slutten av et år er det som bestemmer hvor mye bedriften må skatte.

Trenger du regnskapsprogram?

Prøv Vismas regnskapsprogram for små bedrifter gratis.

Årsoppgjør for enkeltpersonforetak

For enkeltpersonforetak skal personlig skatt regnes ut i forhold til årsoppgjøret. Dette er grunnet at virksomhet i enkeltpersonforetak lignes med eieren personlig.

Årsoppgjør for aksjeselskap

Aksjeselskap må sende inn årsoppgjør til Brønnøysundregistrene. For aksjeselskap er det pålagt å inkludere årsberetning som beskriver virksomhetens sentrale forhold og gir en indikasjon på hvordan virksomheten ligger an i forhold til blant annet deres finansielle situasjon og utvikling. Årsberetningen kan altså sies å være kommentarer til resten av årsoppgjøret, eller en liten historie om hvordan det er gått med virksomheten i løpet av dette året.

Næringsoppgave i årsoppgjøret

Å lage næringsoppgave er pliktig for alle som driver næringsvirksomhet. Næringsoppgaven inneholder hovedpostene i resultatregnskapet og balanseregnskapet. Regnskapspliktige virksomheter skal fylle ut den omfattende versjonen «Næringsoppgave 2», mens andre skal levere den litt enklere utgaven kalt «Næringsoppgave 1».

Næringsoppgaven sier noe om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd, og det er dette resultatet skatten beregnes ut ifra.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også