• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Avskrivning - Hva er avskrivning?

Avskrivning

Hva er avskrivning?

Å avskrive er å fordele en varig eiendels verdi over flere regnskapsperioder, slik at kostnaden i hver periode tilsvarer verdifallet i perioden.

Avskrivning gjør altså at man ikke kostnadsfører den totale utgiften ved kjøp av et varig driftsmiddel på en gang, men fordeler den ut over driftsmiddelets levetid. Dette er fordi at man forventer at slike eiendeler, som for eksempel en produksjonsmaskin, har lenger levetid enn kun én regnskapsperiode.

Ulike avskrivningsmetoder

Det mest vanlige er å avskrive lineært. Lineær avskrivning vil si at det avskrives med et like stort beløp hvert år.

Alternativet er å bruke saldoavskrivning. Når man bruker denne metoden, avskriver man en prosentsats av den gjenværende verdien, det vil si den som er bokført.

Eksempel på avskrivning

En maskin som koster 100 000 kroner i anskaffelse, har en brukstid på fem år. Dersom verdifallet er like stort hvert år, bruker man lineær avskrivning og avskrivningen blir 20 000 kroner per år.

Hva sier loven om avskrivninger?

Loven sier at anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost, og at anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også