• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Autorisert regnskapsfører - Hva er en autorisert regnskapsfører?

Autorisert regnskapsfører

Hva er en autorisert regnskapsfører?

En autorisert regnskapsfører har rett til å ta på seg regnskapsoppdrag som ekstern regnskapsfører. Det betyr at han kan føre regnskapet til én eller flere selskaper der han selv ikke er ansatt.

En autorisert regnskapsfører kan gjennomføre et regnskap for en virksomhet der han selv ikke er ansatt.

Kriterier for å bli autorisert regnskapsfører

De som påtar seg ansvaret å føre regnskap for andre, skal være autorisert av Finanstilsynet. Det er strenge krav og regler til hvem som kan få tittelen autorisert regnskapsfører.

Det kreves at man gjennomfører bachelorgrad i økonomi med spesialisering i regnskap og skatterett. Det kreves også at regnskapsføreren har to års relevant regnskapspraksis (tilsvarende 3.200 timer) innenfor de siste fem år.

For mer detaljert informasjon om hvilke lover som gjelder når det kommer til autorisasjon av regnskapsførere, henvises det til Lovdatas nettsider.

En autorisert regnskapsfører kan bli daglig leder i ARS

Dersom man er autorisert regnskapsfører, kan man bli daglig leder i et autorisert regnskapsførerselskap (ARS).

Må jeg har regnskapsfører?

De aller fleste næringsdrivende tjener over 50 000 kroner per regnskapsår, og er dermed bokføringspliktige. Det er derimot ikke noe krav at du skal ha en regnskapsfører, men som næringsdrivende har du plikt til å registrere og dokumentere inntekter og utgifter.

Har du for eksempel et enkeltmannsforetak med en inntekt på 70 000 kroner, er det ditt ansvar at resultatet i regnskapet blir korrekt. Dersom du skal bruke noen utenfor virksomheten til å føre regnskapet, skal altså denne personen være en autorisert regnskapsfører.

Har du et aksjeselskap (AS) er du regnskapspliktig, og skal dermed utarbeide årsregnskap. Da kan det spare deg for mye tid å legge ansvaret over på noen som har den nødvendig erfaringen og kunnskapen som skal til for å få levert et riktig årsregnskap.

Regnskapsfører og regnskapsprogram: Hvordan fungerer det?

Det er mange som fører regnskapet selv, men som også får hjelp av regnskapsfører til å se over og fullføre regnskapet når regnskapsåret er slutt, for eksempel. Med nye regnskapsprogram på nett som Visma eAccounting, kan du gi regnskapsføreren din tilgang til ditt regnskap helt gratis.


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prov gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Liten bedrift?

Visma eAccounting forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Se hvordan 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.