• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Arbeidsgiveravgift – Hva er arbeidsgiveravgift?

Arbeidsgiveravgift

Hva er arbeidsgiveravgift?

Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere er pliktige til å betale av lønnskostnader for alle sine ansatte.

Arbeidsgiveravgiften er et påslag på lønnskostnader. Avgiften skal være med å finansiere folketrygdens utgifter i Norge, så altså skal arbeidsgiveravgiften betales inn til Folketrygden. Prosentsatsen varierer mellom 0 og 14,1 %.

Når skal man betale arbeidsgiveravgift?

Alle som har ansatte i sin tjeneste, plikter å betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, feriepenger og eventuelt annen avgiftspliktig godtgjørelse.

Som regel er det arbeidsgiveravgift på alt du skal trekke skatt av. Et viktig tillegg er at du skal betale arbeidsgiveravgift av feriepenger.

Arbeidsgiveravgiften kalkuleres etter geografisk differensiering

Arbeidsgiveravgiften er differensiert geografisk. Det vil si at avgiftens prosentsats avhenger av hvilken geografisk sone man tilhører. Det er virksomhetens lokalisering og ikke bostedskommune til de ansatte som avgjør valg av sone. Prosentsatsen er som regel høyere i tettbebodde områder.


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også