Regnskapsordbok

Finn svar på regnskap- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Ansvarsforsikring- Hva er ansvarsforsikring?

En ansvarsforsikring er en forsikring som dekker et rettslig erstatningsansvar i forhold til en tredjepart. Det kan være et økonomisk tap som følge av skader, eller skade påført person eller ting.

Visma eAccounting er et nettbasert regnskaps- og faktureringsprogram, velegnfor små bedrifter. Prøv gratis i 14 dager.

 

En ansvarsforsikring vil sikre en virksomhet hvis virksomheten skulle bli erstatningsansvarlig ved for eksempel skade av ansatte.

Ansvarsforsikring i virksomheter

Ansvarsforsikring kan være frivillig, eller påbudt for enkelte yrkesgrupper som for eksempel produsenter og importører av legemidler.Det er hovedsakelig to områder som ansvarsforsikring i virksomheter dekker, og det er:

 • skade som er blitt forårsaket som følge av mangler eller skadevoldende egenskaper ved produktet, også kjent som produktansvar
 • skade som ansatte forårsaker i sin arbeidstid, eller i forbindelse med arbeid for arbeidsgiveren, også kjent som bedriftsansvar

Regnskapsførere og ansvarsforsikring

Det er blitt mer og mer vanlig at regnskapsførere tegner ansvarsforsikring, for eventuelle tap som påføres klienten som følge av at regnskapsfører har gjort en feil. For å kunne bli medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), må man ha ansvarsforsikring.