• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Aksjonærregisteroppgave - Hva er aksjonærregisteroppgave?

Aksjonærregisteroppgave

Hva er aksjonærregisteroppgave?

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) er et skjema hvor man sammenstiller informasjon om alle hendelser og transaksjoner knyttet til aksjene i et aksjeselskap. Aksjonærregisteroppgaven skal sendes til Skatteetaten hvor all informasjon om hendelser og transaksjoner om selskaper i Norge samles. Oppgaven brukes som grunnlag for videre utfylling av skattemeldingen.

Frist for levering av oppgaven er 31.januar hvert år.

Hvem må fylle ut oppgaven?

Alle aksje- og allmennaksjeselskap skal levere Aksjonærregisteroppgaven. Dette gjelder også selskap som er avviklet året før. Så er selskapet avviklet i 2019 må man fortsatt levere Aksjonærregisteroppgaven i 2020. 

Hvorfor brukes oppgaven?

Aksjonærregisteroppgaven blir brukt som grunnlag når for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen, og oppgaven skal hjelpe aksjonærene i bedriften til å levere korrekt skattemelding. Her finnes hjelp til utfylling.

Hva skjer hvis man ikke leverer i tide?

Hvis man ikke får levert innen 31.01 kan man bli ilagt tvangsmulkt, som er en daglig løpende bot, for å ikke ha levert oppgaven. Dette kan fort bli dyrt ettersom mulkten tilsvarer 1150 kroner per dag (per 01.11.2019) og kan stige helt opp til 50 rettsgebyr, som tilsvarer 57 500 kroner. 

Du kan lese mer om aksjonærregisteroppgaven på Altinn sine sider.

 

 


Visma eAccounting

Regnskapsprogram for små bedrifter

Prøv gratis
 
Bokføringsguide

Gratis guide: Bokføring for nybegynnere

Gratis guide: En kort innføring i det grunnleggende du må kunne rundt blant annet fakturering og merverdiavgift for å bokføre selv.

Last ned
Webinar icon

Introduksjon til Visma eAccounting - Smart Regnskap

Gratis webinar for deg som vurderer Visma eAccounting

Meld deg på

Enklere regnskap for små bedrifter

Visma eAccounting er et regnskapsprogram på nett som nå forenkler hverdagen til over 120 000 små bedrifter.

Prøv gratis du også 

Visma eAccounting - Smart regnskap, helt enkelt.