• Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

Aksjonærregisteroppgave - Hva er aksjonærregisteroppgave?

Aksjonærregisteroppgave

Hva er aksjonærregisteroppgave?

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) er et skjema hvor du fyller inn alle hendelser og transaksjoner knyttet til aksjene i aksjeselskapet ditt. Aksjonærregisteroppgaven skal leveres til Skatteetaten. Fristen er 31.januar hvert år.

Slik leverer du Aksjonærregisteroppgaven fra Visma eAccounting

Hvem må fylle ut oppgaven?

Alle aksje- og allmennaksjeselskap skal levere Aksjonærregisteroppgaven. Dette gjelder også selskap som er avviklet året før. Så er selskapet avviklet i 2019 må man fortsatt levere Aksjonærregisteroppgaven i 2020. 

Hvorfor brukes oppgaven?

Aksjonærregisteroppgaven blir brukt som grunnlag når for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen, og oppgaven skal hjelpe aksjonærene i bedriften til å levere korrekt skattemelding. Her finnes hjelp til utfylling.

Hva skjer hvis man ikke leverer i tide?

Hvis man ikke får levert innen 31. januar kan man bli ilagt tvangsmulkt, som er en daglig løpende bot, for å ikke ha levert oppgaven. Dette kan fort bli dyrt ettersom mulkten tilsvarer 1150 kroner per dag (per 01.11.2019) og kan stige helt opp til 50 rettsgebyr, som tilsvarer 57 500 kroner. 

Les også: Sørg for tidlig levering av aksjonærregisteroppgaven

 


Enkelt regnskapsprogram for små bedrifter

Skann kvitteringer med mobilen

Visma eAccounting er vårt enkleste regnskapsprogram for små bedrifter og brukes av over 150 000 fornøyde kunder.

Prøv gratis du også